tisdag 22 mars 2011

Majoritetens prioriteringar!

Är det rätt att lägga 1,5 miljon på att upprusta Paulinska konsertsalen så att även kommunfullmäktige kan hålla sina sammanträden där, med all den moderna utrustning som man under tidigare mandatperioder kunde klara sig utan.


Fattas det klokare beslut om vi kan sköta närvarokontroll och voteringar elektroniskt? Knappast!

Det har i mitt tycke fattats en del ogenomtänkta beslut i kommunfullmäktige men vi kan knappast skylla på den dåliga plenisalen.

1,5 miljon skulle välkomnas till den lagstadgade nattbemanningen på särskilda boenden eller till ökad lärartäthet på skolan. Med andra ord, sådana områden som vi enligt kommunallagen skall ansvara för.

Jag missunnar inte kulturen en fin konsertsal, tvärt om, och jag förstår att politikerna i kulturnämnden jublar. Men här finns ingen plats för prioriteringar det är kommunallagen som gäller.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar