tisdag 13 april 2010

31 elever väljer Gripsholmsskolan istället för Mariefredsskolan

Läser med förvåning i tidningen att politiker i Mariefredsnämnden (fp) säger sig inte kunna påverka det ekonomiska bortfall som drabbar Mariefredsskolan när 31 barn söker sig till Gripsholmsskolan inför hösten. Positivt är att fp ställer sig bakom valfrihet i Strängnäs kommun. Men visst kan ni påverka! Det finns en möjlighet att jämna ut oddsen mellan skolorna, nämligen att ge Mariefredsskolan ett långtgående självstyre. Det förslaget har skolans ledning lämnat till Mariefredsnämnden men majoriteten i nämnden röstade emot. Vi som politiker måste släppa taget och ge våra duktiga skolledare, lärare och övrig personal möjlighet att få ta ett större ansvar för skolan. I all synnerhet som dom själva ber om det. Konkurrens är bra men bara på lika villkor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar