lördag 27 november 2010

Politik, är det samma sak som personkemi ?

Jag läste statskunskap (det hette så på 60-talet) på Stockholms universitet. Många timmar ägnades åt ideologier. Mitt minne är skralt, det kan väl medges men ingen stans kunde jag läsa om en ideologi som grundades på personkemi. Var någonstans i centerns eller folkpartiets kommunala handlingsprogram inför valet står det uppräknat vilka personer man trivs bäst med och därför kan regera tillsammans med? Tvärtom kunde vi läsa, visserligen i tidningsintervjuer, att åtminstone centern ansåg att en borgerlig allians var det mest naturliga.

Få har möjlighet att välja arbetskamrater, detsamma gäller kollegor i eget eller andras partier. Jag tror att väljarna förväntar sig att en folkvald politiker ska kunna lösa en konflikt och lägga sina egna känslor åt sidan, såvida det inte gäller en sakfråga där ideologin skiljer politikerna åt.
I Strängnäs har vi fått en majoritet som bygger på personkemi och ideologikompromisser.
Det innebär en slätstruken politik som kostar pengar. Det blir kostsamt när alla ska få något eget vallöfte infriat. Det är inte tillväxten som kostar utan kompromissregeringar.

På riksplanet kan regeringen ta åt sig äran av en ordnad ekonomi. I Strängnäs har vi snart en ”baltekonomi” med skulder upp över öronen, men personkemin är bra!

1 kommentar: