måndag 10 januari 2011

Socialnämnden var först ut!

Då Socialnämnden höll ett konstituerande möte ikväll, med val till olika poster. Oppositionen fick gehör för sitt förslag att senarelägga mötestiderna för nämnden. Vi gick halva vägen var. Opositionens förslag var klockan 19.00 och majoriteten ville behålla tidpunkten 18.00. Beslutet blev klockan 18.30. En förhoppningsfull start på samarbetet i nämnden. Argumenten från oppositionens sida var att vi kan träffas innan mötet för att gå igenom ärendena istället för att som majoriteten träffas någon kväll innan, vilket vi tycker är ut miljösynpunkt onödigt bilåkande. Dessutom blir det väldigt stressigt för de ledamöter som arbetar utanför Strängnäs kommun med möten som börjar klockan 18.00.
Tyvärr blir det en något senare kväll för tjänstemännen, vilket jag beklagar. Föreslår en senare start på morgonen som kompensation.
Vi har ett verkligt kvalificerat gäng i oppositionen och vår förhoppning är att vi ska tillföra socialförvaltningen många bra idéer, som kan bidra till en ännu bättre omsorg för invånarna i Strängnäs.
Men vi kommer också att ifrågasätta. Jag ser fram emot ett samarbete med högt i tak, öppna dörrar (vilket socialchefen flaggade för) och många prövade förslag.

Moderaterna från socialnämnden anslöt till moderaternas gruppmöte något försenade. Nu syns det att moderaterna är det största politiska partiet i Strängnäs. Stolarna räckte inte till. Många ville göra sin röst hörd. Vilken entusiasm! Inte ett spår av bitterhet i opposition bara målinriktning. För Strängnäs bästa! VI KAN BÄTTRE!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar