söndag 23 januari 2011

Vård i kommun och landsting

Sörmlands landsting

Länssjukvårdsnämndens ryggsäck, ett underskott på 85 miljoner. Vad väntade man på? Tomten?
I november förra året uppmärksammade moderaterna att sjukvårdens ekonomi inte gick ihop. Senare erkände majoritetens gruppledare att det fanns ett sparbehov på 85 miljoner. Moderaternas förhoppning var naturligtvis att majoriteten skulle arbeta med problemet och komma med förslag till nämndens första möte 2011. Men istället lägger man ett beslut om en redan underfinansierad budget.
Moderaterna har nu föreslagit att förvaltningschefen får i uppdrag att lämna förslag på besparingar och effektiviseringar.

Som ny i landstingspolitiken kan jag inte låta bli att jämföra med den kommunala situationen.
Där socialdemokraterna styr tycks man lägga mer krut på politikernas arvoden, än underskott i sjukvården eller som i Strängnäs, äldrevård eller bemanning i skolorna.

Strängnäs kommun

Under 2010 lyckades oppositionen i Strängnäs få igenom sitt förslag att införa LOV i hemtjänsten. LOV står för Lagen om valfrihet. I det här fallet innebär det att invånarna i Strängnäs kommun i framtiden ska kunna välja vilket företag som skall utföra hemtjänsten. Moderaterna har inget att invända mot den kommunala hemtjänst som erbjuds idag, tvärtom den är utmärkt. Men konkurrens är oftast en bra grogrund för utveckling som främjar effektivitet och innovationer.

Slutrapporten från Socialstyrelsen visar att Strängnäs blev 1 av 212 kommuner som beviljats stimulansbidrag för att utreda och införa LOV. I slutet av 2010 hade 153 kommuner redan infört valfrihetssystemet. De kommuner som beslutat att inte införa LOV är små kommuner oftast i glesbygd med liten befolkning.

Valfrihetssystemet har visat sig bidra till nyföretagande och också utveckling av befintliga företag. En utveckling som tillväxtkommunen Strängnäs verkligen behöver.

Jag är synnerligen tacksam över att moderaterna drev ärendet trots styvnackat motstånd från majoriteten i Socialnämnden (C, Fp, och S).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar