torsdag 24 februari 2011

Det klingar falskt när vissa politiker i Strängnäs tar sig ton i konsertsalen

Jag har hört den här valsen förut. Refrängen går så här.
Vi kommer att gå ut till alla berörda parter och organisationer för att få in allas synpunkter.
Efter det löftet brukar det inte hända någonting, men alla tror att det finns en dialog /debatt någonstans. Sen plötsligt en dag kan man läsa att nu har politikerna bestämt sig och i samma veva kommer ärendet upp till kommunfullmäktige för beslut. Ett förslag till beslut som är dåligt underbyggt beroende på att endast en liten skara invalda fått vara med att ta fram beslutet. Vilket innebär att inte ens alla i majoriteten känner till förslaget.

Ett praktexempel var skollokalkarusellen, där majoriteten med Lotta Grönblad i spetsen tog med hela kommunen i en riktig ringdans mellan skolorna. Förslagen haglade över kommunfullmäktige men någon utlovad debatt såg vi aldrig till och ekonomin har aldrig spelat någon större roll för majoriteten (då C, Fp och S).

Nu när majoriteten (C, Fp, S och Mp) satsar på närdemokrati minsann, får Lotta Grönblad spela första fiol igen och plockar upp en gammal slagdänga. Paulinska aulan till kommunfullmäktige. Ett förslag som Demokratiberedningen förkastade eftersom det skulle innebära en klart sämre konsertsal och en icke tillfredställande kommunfullmäktigelokal. Vilket ingen skulle vara betjänt av. Nu har Lotta bestämt sig, dialogen/debatten uteblev, som väntat. Nu har vi bara att att vänta på ett dåligt underbyggt förslag i kommunfullmäktige. 

Hur var det Povel Ramel sjöng?
Har ni hört den förut?

1 kommentar:

  1. Vi har begärt och fått ut handlingarna som ligger till grund för beslutet att bygga om salen Där står det att demokratiberedningen föreslår att undersöka förutsättningarna för att bygga om sammanträdeslokal lokaliserad till kommunhuset, dvs Gyllenhjelmssalen. Ingenstans i underlagen står det något om konsertsalen. Beslutet om att utreda ombyggnad av plenisal i kommunhuset togs av KF den 30.8.2010. Planerna på att använda konsertsalen har antagligen kommit från Lotta G och betraktas nu som mer eller mindre bestämt trots att inga beslutsinstanser har förordat detta eller ens nämnt detta alternativ. Demokratigången i detta ärende påminner om det stora spektaklet kring skollokalsfrågan och Centrumskolan, där Lotta gick ut med planer som om de redan var beslutade. Tack och lov fick hon backa i den frågan och förhoppningsvis får hon backa även i denna fråga.

    SvaraRadera