onsdag 9 februari 2011

Första mötet i Vårfrubergastyrelsen

hölls igår kväll i Fogdö Bygdegård. Vår opolitiske ordförande Anna-Stina Gustafsson höll i taktpinnen, vilket hon gjorde med den äran. Apropå att vara opolitisk så var vi alla eniga om, oavsett partifärg, att i den här styrelsen gäller det att fånga upp invånarna i Härad, Vansö, Helgarö, Björsund och Fogdös intressen för att förmedla dessa till kommunhuset i Strängnäs. Med andra ord närdemokrati. Min förhoppning är att alla invånare verkligen tar del av den här möjligheten.

Ett exempel på en fråga som dök upp igår var, skolbussens avsläpp av barn i Vansö. En fråga som engagerar fler än barnens föräldrar. Frågan har inte landat på vårt bord ännu men för er som har synpunkter i ärendet framför de gärna på den här bloggen. Här kan ni naturligtvis framföra alla typer av synpunkter som rör Härad-Fogdö. Jag lovar att ta upp synpunkterna på nästa möte. Det är OK att kommentera anonymt men ge gärna en antydan om var du bor. Personangrepp eller elaka kommentarer plockar jag bort.

Välkomna till den här bloggen! Men framför allt välkomna till Vårfrubergastyrelsens nästa möte den 5 april i Härads Bygdegård.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar