torsdag 24 juni 2010

Med de rödgröna har vi nytt skattesystem inom 4 år!

Jag undrar hur många från den rödgröna sidan som läser LoTidningen? Själv har jag just läst en artikel av Mårten Martos Nilsson där han ”intervjuar” Mona Sahlin. Det är en skrämmande läsning, som bäddar för mardrömmar. Jag återger valda delar. Håll i er för här kommer den nakna sanningen.

Men i ert budgetförslag behåller ni i stort sett jobbskatteavdraget. Av 70 miljarder i skattesänkningar tar ni bara tillbaka två. Varför?
– Man måste ha något slags rimlighetsresonemang, svarar Mona Sahlin. Man är emot det regeringen gör. Sedan går fyra år. Då har du ett annat skattesystem. Det går inte att återställa allt i ett slag.
Är förändringen av skattesystemet så stor att den är omöjlig att ta tillbaka?
– Ja, i ett budgetförslag går det inte, vare sig politiskt eller ekonomiskt. Men förändring är möjlig. De gjorde mycket på fyra år, det kan vi rödgröna också göra.
– Nu argumenterar vi – alla tre, vilket inte varit självklart hela tiden – mot att pensionärer, arbetslösa och föräldralediga betalar högre skatt, och tar de första stegen mot lika beskattning.
Stora skattesänkningar kan påverka synen på skatt och välfärd. Om samma politik får fortsätta finns risken att grunden för välfärdssamhället eroderar, tror Mona Sahlin. Den som hon sammanfattar med det gamla Marxcitatet: ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”.
Det här valet handlar om att vinna principerna och värderingarna bakom skatterna, sedan kan vi gå vidare. För Reinfeldt är sänkt skattetryck ideologiskt överordnat. För oss är det behovet av välfärd som ska styra skattetrycket.

Mina kommentarer;
Så då var det sagt.
Fyra år med rödgrön regering och vi kommer åter att leda skatteligan i världen.
Vi kommer åter att vara det ”sjukaste” folket i världen.
Intagningskraven på universitet och högskolor kommer att sänkas så att alla kommer in.
Självklara krav i välfärden kommer att vara friår och 30 timmarsvecka.
Alla ska arbeta heltid = 30 timmarsvecka????
Monas sista mening i artikeln säger allt!
”För oss är det behovet av välfärd som ska styra skattetrycket”.
Det är just det som är den stora skillnaden mellan oppositionen och alliansen.
Vi har olika uppfattningar av vad som ryms inom begreppet välfärd.

1 kommentar:

  1. Det är en skrämmande och verklighetsfrämmande inställning som de röd-gröna har till bättre välfärd och höjda skatter. Ett bra exempel på bättre välfärd med lägre skatt är Tyskland som har helt fri sjukvård (och tandvård). Men så har man också ett antal privata sjukhus som patienter kan välja som alternativ utan att det kostar extra. SJukvården blir därmed bättre och effektivare. Liknande exempel kan hämtas från skolområdet. Mer pengar är inte liktydigt med bättre service.

    SvaraRadera