torsdag 10 juni 2010

Vilken kraft och vilja i frivilligorganisationerna!

Jag hade förmånen att delta i ett möte igår med Anhörigcentrum och Väntjänsten i kommunen.
Att lyssna till de verksamheter som Röda Korset, PRO, SPF, Hjärt-Lungföreningen, Demensföreningen och Svenska Kyrkans Diakoniverksamhet bedriver i Strängnäs kommun, det är en imponerande verksamhet med allt ifrån ledsagande, högläsning, hembesök, födelsedagsuppvaktningar, fester och bistånd i sorg. I Väntjänsten finns ett intresse och en möjlighet att utöka antalet hembesök. Kommunen har anställt Ann-Sofi, vars uppgifter är att kontakta och söka upp alla invånare över 80 år för att utröna hjälpbehov och behov av hembesök bland annat. Jag hoppas mycket på det här samarbetet, där man planerar in regelbundna träffar för att kartlägga behoven.
Här finns en vilja att hjälpa både från kommunens och frivilligorganisationernas sida som gör mig varm om hjärtat.
Det var ett mycket lyckat möte som avslutades med rundvandring på Thomasgården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar