måndag 13 september 2010

Högre bidrag är ingen bra drivkraft?

Under många år som personalchef kunde jag i anställningsintervjuer få följande svar från den arbetssökande. ”Jag måste tyvärr tacka nej till den här platsen, för jag tjänar mer på att gå kvar på A-kassa”.
Man räknade då in de kostnader som ett arbete medför, resor, lunch borta och kanske arbetskläder.
Om det lönar sig att ”gå på A-kassa” istället för att arbeta, då är ersättningen för hög!
Igår under partiledardebatten frågade Mona Sahlin Fredrik Reinfeldt om han trodde att drivkraften i att söka arbete låg i sänkt a-kassa. Det vore bättre om hon vände på frågan. Kan en högre ersättning dämpa drivkraften?
Genom mitt yrke och min arbetslivserfarenhet måste jag tyvärr svara ja på den frågan och jag vill påstå att gränsen går just vid de svar jag fått. ”Jag tjänar mer på A-kassan”.
En arbetslöshetsförsäkring ska vara precis det Fredrik Reinfeldt framhåller, en försäkring mellan två arbeten. Om arbetslösheten varar så länge att A-kassedagar tar slut måste andra sociala skyddsnät ta vid.

måndag 6 september 2010

Lars Ohly och de rödgrönas jobbpolitik

Det är skrämmande att höra hur långt ifrån arbetsgivarens vardag de rödgröna står i sin syn på anställning och jämställdhet.
Småföretagare anställer gärna unga personer med rätt grundutbildning där företagaren själv kan lära upp personen och tycker sig få ersättning för handledning genom halverad arbetsgivaravgift. Den vill de rödgröna ta bort. Man vill dessutom ta ut en straffavgift om företaget visstidsanställer. Det förslaget omfattar även vikariatanställningar.
Förslaget gör det svårare för unga att ta sig in på arbetsmarknaden och värst blir det för unga kvinnor. Med risk för straffskatt vid eventuell graviditet när företagaren ska ta in en vikarie, är jag övertygad om att man istället anställer en man. Det troligaste är att man, vid personalfrånvaro driver företaget med underbemanning en period.

Det rödgröna blocket förordar dessutom heltidsanställning. I verkligheten måste företagen få öka sin personalstyrka i samma takt som tillväxten i företaget. Allt annat är inte ekonomiskt försvarbart och kan inte tvingas fram genom straffbeskattning av politiker.

Lars Ohly må ha förklarat att han inte är kommunist men nog ligger hans idéer kommunismen mycket nära. Att planera och styra hela samhället även på individnivå.
Men när man vill begränsa kvinnans rätt att amma genom att reglera föräldrapenningen, då har man väl ändå gått in på könsskillnader som varken, LO eller de rödgröna kan göra något åt. Vet inte Lars Ohly att kvinnor kan amma på arbetsplatsen. Företagen måste ha utrymme för kvinnor att gå ifrån och amma. Det kanske hade varit bättre för fru Ohly att pappa Ohly kommit till henne på jobbet för amning än att använda bröstmjölkspump.