onsdag 21 december 2011

I scratch your back if you scratch mine!

Det uttrycket tycks vara passande på den centerledda majoriteten I Strängnäs.

Jens Persson kommunstyrelsens ordförande har medvetet kringgått LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, när han tecknade konsultavtal med kommunchefen istället för att enligt beslut anställa honom.

Men Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet har fullt förtroende för Jens Persson.

Fredrik Lundgren ordförande i Barn och Utbildningsnämnden har för avsikt att köra över föräldrar och lärare för att genomföra en omorganisation inom skolan. Ett beslut som helt saknar verklighetsförankring och dessutom kommer att drivas igenom trots 3000 namnunderskrifter i en folkomröstning mot förslaget.

Men Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har fullt förtroende för Fredrik Lundgren.

Leif Lindström ordförande i SEVAB saknar totalt krismedvetande. När SEVAB flaggar för en förlust på 20 miljoner tycker inte Leif att det är något att oroa sig för. Oppositionsrådet kräver hans avgång.

Men Centerpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet har fullt förtroende för Leif Lindström.


Hur är det möjligt att tre partiföreträdare kan bli så berusade av makt?

Hur kan deras partikamrater i Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna acceptera detta beteende?

Ska detta pågå fram till 2014?

söndag 27 november 2011

Brösttoner från kommunstyrelsens ordförande!

2009 beslöt kommunstyrelsen i Strängnäs att Peter Lundberg skulle anställas som kommunchef. Trots styrelsens beslut anställdes inte Peter Lundberg. Istället upprättade Jens Persson, kommunstyrelsens ordförande, ett konsultavtal med Peter Lundberg. Anledningen till det förfarandet vet bara dessa två herrar. En gissning kan ju vara att ett sådant avtal blev mer ekonomiskt fördelaktigt för den blivande kommunchefen. Peter Lundberg fortsatte sedan, som konsult, att i strid mot LOU, Lagen om Offentlig Upphandling anlita ytterligare konsulter.
Nu ligger förslaget att anställa Peter Lundberg som kommunchef ytterligare en gång på kommunstyrelsens bord? Moderaterna har aviserat att vi inte kan godkänna honom. De partier som röstar för förslaget röstar också för konsultskandalen och stöder därmed vad Jens Persson kallar teknikaliteter. Att inte stödja förslaget anser Jens Persson vara ett av de värsta angrepp han varit med om och ett oseriöst agerande. Kommunstyrelsens ordförande hotar också med, att om inte moderaterna röstar för förslaget, kommer det att påverka det borgliga samarbetet i framtiden. Med andra ord om inte moderaterna gör som Jens Persson vill så blir det ingen borglig allians i Strängnäs.

Det kan man kalla brösttoner!

måndag 17 oktober 2011

Med Håkan Juholts egna ord!

Antingen är Håkan Juholt en ”fuskare, lögnare eller bedrägare” som han själv uttryckte det. Ja det är ju bara Håkan själv som känner till sanningen. Men bäste journalist Håkan Juholt, det heter bedragare.

Eller så förstår inte Håkan Juholt det orimliga i att vi med skattemedel ska betala hans sambos del i hyran och då saknar han både moral och förstånd samt kunskapen att till sin arbetsgivare redovisa korrekt belopp för ersättning/bidrag.

Håkan Juholt har hela tiden hävdat att han trodde att han gjorde rätt och påstår därmed att han inte förstått att han gjort fel. Han säger sig inte vara någon fuskare, lögnare eller bedragare?

Men alternativet brist på moral och förstånd är ju knappast att föredra.

Håkan Juholt säger om drevet att det är ”tveksamt om vi sätt något liknande mot en partiledare förut”. Vad förväntar han sig? Partiledarrollen ger ju inte diplomatisk immunitet, snarare en förväntan på hög moral.

Håkan Juholt kanske kan debattera om taket på A-kassan eller pensionärsskatten men bostadsbidrag för ensamstående mammor ska han nog inte nämna.

lördag 20 augusti 2011

Långnäsa för föräldrar oppositionspolitiker!

Så står vi där igen med långnäsa!
När förvaltningen presenterade flytten av hela Långbergsskolan till Karinslund protesterade oppositionen högljutt. Men vi bedyrades även av föräldraföreningen att dom var välvilligt inställda till flytt och bussning. Bussningen skulle ju bara ske under en övergångsperiod, tills ny/ombyggd Långbergsskola byggts upp. Så blev vi i oppositionen informerade. Naturligtvis ställde vi frågan om varifrån pengar till ny/ombyggnad av skolan skulle tas. Den frågan blev aldrig besvarad.

Knappt hinner höstterminen komma igång förrän skolkarusellen är igång igen. Nu vill man flytta tioåringar från Finningeskolan till Paulinska med förhoppning att dom yngre eleverna ska skapa en lugnare skolmiljö för 16-åringarna.

Den förälder som valde att flytta sitt barn till Finningeskolan istället för att bussas till Karinslund kan med nuvarande förslag få sitt barn placerat i en högstadieskola. Tyvärr är avståndet för kort för kommunal skolskjuts så tioåringen få traska ner till stan själv. Men den kommunala ekonomin drabbas ju inte!

Orsaken till omorganisationsförslaget är fortfarande för stora och kostsamma skollokaler.
Lokalytan per elev är i Strängnäs 18 kvm. Samtliga kommuner i Sörmland har större ytor, endast Vingåker, med 16 kvm/elev har mindre skollokalyta per elev. Dock har Strängnäs den högsta lokalkostnaden, 1150 kr/kvm.

Moderaterna som leder oppositionen kommer att lägga fram ett motförslag till omorganisationen. En förändring som sker stegvis och bör hålla över tid samt tar hänsyn till barnens trygghet både i och till skolan.

Trygghet i skolan är en förutsättning för all pedagogik. Vi måste enas om ett förslag som leder till trygghet och stabilitet för både elever, skolpersonal och föräldrar och därmed även ett bättre skolresultat.


STRÄNGNÄS SKOLOR KAN BÄTTRE!

tisdag 10 maj 2011

FAS 3 arbete på Fogdö

Fogdö Bygdegård söker någon som är berättigad till FAS 3 arbete. Någon som är händig, kan hantera såg och hammare, gräsklippare och spade. Bussar stannar precis vid bygdegården och föreningen hjälper till med busskort. Möjlighet att värma mat finns förståss.
Passa på att skaffa bra meriter för att söka jobb som fastighetsskötare!

FAS 3 – en möjlighet

Vi ska inte ta bort några arbetsmarknadsåtgärder som oppositionen vill. Vi ska öka innehåll och möjligheter!

FAS 3 erbjuds den som först varit arbetslös i 300 dagar, sedan börjar FAS 1, kartläggning, jobbsökaraktiviteter och förberedande insatser i 150 dagar. FAS 2 är arbetspraktik i 300 dagar. När man kommer till FAS 3 har man alltså varit arbetslös i 750 dagar.

Om man varit borta eller aldrig kommit in i arbetslivet måste man skaffa sig erfarenheter, meriter och färska referenser för att kunna intressera en arbetsgivare.

Även om arbetsuppgifterna är enkla så vill ju en arbetsgivare försäkra sig om att dom blir ordentligt utförda, att den arbetssökande kan passa tider och ”smälta” in i arbetsgemenskapen.
Med andra ord en arbetsgivare vill få bekräftelse på att den arbetssökande ”kommer i tid till jobbet”, kan samarbeta med den övriga personalen och helst arbeta självständigt.

Idag kan ideella Föreningar erbjuda FAS 3-jobb. Den som är lite händig kan snickra på Bygdegården, sköta fotbollsplanen eller hjälpa till i administrationen. Föreningen får 225 kr per dag som kan användas till arbetskläder, busskort, verktyg och material och den FAS 3-anställde får fortsatt aktivitetsstöd.
Föreningen kommer troligtvis inte att ha råd att anställa någon. Men goda vitsord och ett bra betyg från ordföranden i Idrottsföreningen ökar möjligheterna betydligt för att få in foten hos något företag.

onsdag 20 april 2011

Missmatchning

Att spotta fram ordet missmatchning 20 gånger tycks vara det nya nykterhetstestet i riksdagen.
Vem har skapat ordet?

Vet inte, men ingen kan som Tommy Waidelich spotta fram ordet så snabbt utan att vricka tungan.
Men vem har skapat begreppet?

Det gjorde Socialdemokraterna genom att kräva att alla elever ska ha högskolekompetens oavsett om man har ”läshuvud” eller är praktiskt lagd. Alltför  många elever klarade inte gymnasiet och befinner sig nu i utanförskap. Tyvärr matchar dom inte arbetsmarknadens efterfrågan!

Nu skriker Socialdemokraterna på arbetsmarknadsutbildning. Hade det inte varit bättre om dessa elever hade fått gå en yrkesutbildning efter årskurs 9 istället för en arbetsmarknadsutbildning efter misslyckade gymnasieår?

Där har ni miss och matchningen uteblir tyvärr för alla dessa ungdomar som inte kommer in i yrkeslivet. Allt medan arbetsgivarna skriker efter svetsare, chaufförer etc.

torsdag 24 mars 2011

Strängnäs sticker ut

I går var jag och ytterligare en God Man från Strängnäs tillsammans med två ensamkommande flyktingbarn (ungdomar) på Migrationsverkets Mottagningsenhet, för att få information.


Vi kände oss verkligen stolta över Strängnäs Kommun och den organisation som byggts upp kring flyktingbarnen, Överförmyndaren, Socialförvaltningen, Skolan och inte minns Wisborgs Ungdomsboende.

Tack vare den fina utbildning vi Gode Män fått och det samarbete och entusiasm som ryms i organisationen kunde vi konstatera att vi ligger ett steg före Migrationsverket i processen. Det fanns ingenting i informationen som var nytt för oss, varken ungdomarna eller vi Gode Män (i det här fallet kvinnor).

Det känns skönt att kunna göra något för dessa fina ungdomar och veta att man har sådan proffsig uppbackning.

tisdag 22 mars 2011

Majoritetens prioriteringar!

Är det rätt att lägga 1,5 miljon på att upprusta Paulinska konsertsalen så att även kommunfullmäktige kan hålla sina sammanträden där, med all den moderna utrustning som man under tidigare mandatperioder kunde klara sig utan.


Fattas det klokare beslut om vi kan sköta närvarokontroll och voteringar elektroniskt? Knappast!

Det har i mitt tycke fattats en del ogenomtänkta beslut i kommunfullmäktige men vi kan knappast skylla på den dåliga plenisalen.

1,5 miljon skulle välkomnas till den lagstadgade nattbemanningen på särskilda boenden eller till ökad lärartäthet på skolan. Med andra ord, sådana områden som vi enligt kommunallagen skall ansvara för.

Jag missunnar inte kulturen en fin konsertsal, tvärt om, och jag förstår att politikerna i kulturnämnden jublar. Men här finns ingen plats för prioriteringar det är kommunallagen som gäller.

söndag 6 mars 2011

Färdigmusicerat i konsertsalen?

Jag avnjöt en manifestationskonsert idag i Paulinska konsertsalen. Den arrangerades av Roggekören, Lövsångarna och MysFaktorFabriken. Manifestationen gällde kommunfullmäktige Lotta Grönblads förslag att anpassa konsertsalen till en plenisal för kommunfullmäktige. Många har i insändare protesterat mot hennes idéer och även undrat vad övriga partier och oppositionen tycker om förslaget, som vi i oppositionen för övrigt inte fått tagit del av förrän vi fick informationen genom Lotta Grönblads insändare.
Som kommunfullmäktiges ordförande äger hon frågan om plenisal.

Majoriteten i Strängnäs (S,C,FP,MP) säger sig värna om demokratin och har utökat den politiska organisationen både i storlek och ekonomi. Trots detta startar ett projekt om eventuell ombyggnad av vår enda konsertsal utan kontakt mellan den politiska majoriteten och de föreningar som utnyttjar konsertsalen. Strängnäs ekonomi tillåter inte någon omfattande ”anpassning” av lokalerna och moderaterna kan inte medverka till att kulturen körs ut på gatan.

torsdag 24 februari 2011

Det klingar falskt när vissa politiker i Strängnäs tar sig ton i konsertsalen

Jag har hört den här valsen förut. Refrängen går så här.
Vi kommer att gå ut till alla berörda parter och organisationer för att få in allas synpunkter.
Efter det löftet brukar det inte hända någonting, men alla tror att det finns en dialog /debatt någonstans. Sen plötsligt en dag kan man läsa att nu har politikerna bestämt sig och i samma veva kommer ärendet upp till kommunfullmäktige för beslut. Ett förslag till beslut som är dåligt underbyggt beroende på att endast en liten skara invalda fått vara med att ta fram beslutet. Vilket innebär att inte ens alla i majoriteten känner till förslaget.

Ett praktexempel var skollokalkarusellen, där majoriteten med Lotta Grönblad i spetsen tog med hela kommunen i en riktig ringdans mellan skolorna. Förslagen haglade över kommunfullmäktige men någon utlovad debatt såg vi aldrig till och ekonomin har aldrig spelat någon större roll för majoriteten (då C, Fp och S).

Nu när majoriteten (C, Fp, S och Mp) satsar på närdemokrati minsann, får Lotta Grönblad spela första fiol igen och plockar upp en gammal slagdänga. Paulinska aulan till kommunfullmäktige. Ett förslag som Demokratiberedningen förkastade eftersom det skulle innebära en klart sämre konsertsal och en icke tillfredställande kommunfullmäktigelokal. Vilket ingen skulle vara betjänt av. Nu har Lotta bestämt sig, dialogen/debatten uteblev, som väntat. Nu har vi bara att att vänta på ett dåligt underbyggt förslag i kommunfullmäktige. 

Hur var det Povel Ramel sjöng?
Har ni hört den förut?

onsdag 9 februari 2011

Första mötet i Vårfrubergastyrelsen

hölls igår kväll i Fogdö Bygdegård. Vår opolitiske ordförande Anna-Stina Gustafsson höll i taktpinnen, vilket hon gjorde med den äran. Apropå att vara opolitisk så var vi alla eniga om, oavsett partifärg, att i den här styrelsen gäller det att fånga upp invånarna i Härad, Vansö, Helgarö, Björsund och Fogdös intressen för att förmedla dessa till kommunhuset i Strängnäs. Med andra ord närdemokrati. Min förhoppning är att alla invånare verkligen tar del av den här möjligheten.

Ett exempel på en fråga som dök upp igår var, skolbussens avsläpp av barn i Vansö. En fråga som engagerar fler än barnens föräldrar. Frågan har inte landat på vårt bord ännu men för er som har synpunkter i ärendet framför de gärna på den här bloggen. Här kan ni naturligtvis framföra alla typer av synpunkter som rör Härad-Fogdö. Jag lovar att ta upp synpunkterna på nästa möte. Det är OK att kommentera anonymt men ge gärna en antydan om var du bor. Personangrepp eller elaka kommentarer plockar jag bort.

Välkomna till den här bloggen! Men framför allt välkomna till Vårfrubergastyrelsens nästa möte den 5 april i Härads Bygdegård.

tisdag 1 februari 2011

Sverigedemokraternas debut i Strängnäs kommunfullmäktige

Årets första kommunfullmäktige startade med uppstartsträff (trevligt svenskt ord istället för Kick Off). Vi bjöds på underhållning av Strängnäs blåsorkester och en mycket god middag tillagad av restaurangskolans elever. Tack, det var mycket uppskattat.

På årets första kommunfullmäktige fick Sverigedemokraterna känna på den strikta arbetsordning som gäller i kommunfullmäktige. Det är lätt gjort att i talarstolen förvirra sig över till ett annat närliggande ärende. Under punkten ”Förslag på överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande 2011-12”, förivrade sig Roger Richthoff (SD) och var snabbt inne på Sverigedemokraternas första motion i Strängnäs.
Att den skulle handla om just invandringspolitik var förväntat. En motion på fyra A-4 sidor med sverigedemokratisk historiebeskrivning av svensk flyktingpolitik gav mig intrycket av skrämselpropagande. Påståendet att Hitler skulle ha erhållit asyl i Sverige om han hade sökt sig till Sverige idag, var ett lågvattenmärke. Jag fick intrycket av att likartade motioner, med samma hopplock av påståenden, har lagts av SD i ett flertal kommuner.
Kommunfullmäktige lär få återkomma till den motionen.

Beträffande förslag till nya reglementen och ny arbetsordning ansåg oppositionen att förslaget innehöll för många felaktigheter (av typen klipp och klistra karaktär) och att det dessutom inte var demokratiskt förankrat. Votering resulterade i återremiss (minoritetsremiss). Besvärande för majoriteten som inte har ett reglemente för nuvarande organisation att arbeta efter, men också en ”liten” protest från oppositionen som fått nog av slarvigt ej genomtänkta förslag.

Det ser ut att bli ett tufft och händelserikt kommunfullmäktigeår 2011

måndag 24 januari 2011

Man kan hålla sig för skratt???

Tågtrafiken flöt på nästan helt problemfritt under helgen. En nyhet som Strängnästidningen tar upp på sidan 2, bland andra viktiga nyheter. Kan man tänka sig att nu när vädret är lite gynnsammare för tågtrafik, då flöt det nästan på! Så när som på 16.55-tåget från Stockholm till Eskilstuna som var 15 minuter försenat så att några passagerare missade bussen i Läggesta. Anledningen påstods vara en fripassagerare. Vilka prioriteringar gäller för SJ? Att hålla tidtabellen för betalande passagerare eller ”kasta” av en fripassagerare. Frågan är berättigad för så vitt inte fripassageraren var våldsam eller på något sätt farlig för sin omgivning.

söndag 23 januari 2011

Vård i kommun och landsting

Sörmlands landsting

Länssjukvårdsnämndens ryggsäck, ett underskott på 85 miljoner. Vad väntade man på? Tomten?
I november förra året uppmärksammade moderaterna att sjukvårdens ekonomi inte gick ihop. Senare erkände majoritetens gruppledare att det fanns ett sparbehov på 85 miljoner. Moderaternas förhoppning var naturligtvis att majoriteten skulle arbeta med problemet och komma med förslag till nämndens första möte 2011. Men istället lägger man ett beslut om en redan underfinansierad budget.
Moderaterna har nu föreslagit att förvaltningschefen får i uppdrag att lämna förslag på besparingar och effektiviseringar.

Som ny i landstingspolitiken kan jag inte låta bli att jämföra med den kommunala situationen.
Där socialdemokraterna styr tycks man lägga mer krut på politikernas arvoden, än underskott i sjukvården eller som i Strängnäs, äldrevård eller bemanning i skolorna.

Strängnäs kommun

Under 2010 lyckades oppositionen i Strängnäs få igenom sitt förslag att införa LOV i hemtjänsten. LOV står för Lagen om valfrihet. I det här fallet innebär det att invånarna i Strängnäs kommun i framtiden ska kunna välja vilket företag som skall utföra hemtjänsten. Moderaterna har inget att invända mot den kommunala hemtjänst som erbjuds idag, tvärtom den är utmärkt. Men konkurrens är oftast en bra grogrund för utveckling som främjar effektivitet och innovationer.

Slutrapporten från Socialstyrelsen visar att Strängnäs blev 1 av 212 kommuner som beviljats stimulansbidrag för att utreda och införa LOV. I slutet av 2010 hade 153 kommuner redan infört valfrihetssystemet. De kommuner som beslutat att inte införa LOV är små kommuner oftast i glesbygd med liten befolkning.

Valfrihetssystemet har visat sig bidra till nyföretagande och också utveckling av befintliga företag. En utveckling som tillväxtkommunen Strängnäs verkligen behöver.

Jag är synnerligen tacksam över att moderaterna drev ärendet trots styvnackat motstånd från majoriteten i Socialnämnden (C, Fp, och S).

måndag 10 januari 2011

Socialnämnden var först ut!

Då Socialnämnden höll ett konstituerande möte ikväll, med val till olika poster. Oppositionen fick gehör för sitt förslag att senarelägga mötestiderna för nämnden. Vi gick halva vägen var. Opositionens förslag var klockan 19.00 och majoriteten ville behålla tidpunkten 18.00. Beslutet blev klockan 18.30. En förhoppningsfull start på samarbetet i nämnden. Argumenten från oppositionens sida var att vi kan träffas innan mötet för att gå igenom ärendena istället för att som majoriteten träffas någon kväll innan, vilket vi tycker är ut miljösynpunkt onödigt bilåkande. Dessutom blir det väldigt stressigt för de ledamöter som arbetar utanför Strängnäs kommun med möten som börjar klockan 18.00.
Tyvärr blir det en något senare kväll för tjänstemännen, vilket jag beklagar. Föreslår en senare start på morgonen som kompensation.
Vi har ett verkligt kvalificerat gäng i oppositionen och vår förhoppning är att vi ska tillföra socialförvaltningen många bra idéer, som kan bidra till en ännu bättre omsorg för invånarna i Strängnäs.
Men vi kommer också att ifrågasätta. Jag ser fram emot ett samarbete med högt i tak, öppna dörrar (vilket socialchefen flaggade för) och många prövade förslag.

Moderaterna från socialnämnden anslöt till moderaternas gruppmöte något försenade. Nu syns det att moderaterna är det största politiska partiet i Strängnäs. Stolarna räckte inte till. Många ville göra sin röst hörd. Vilken entusiasm! Inte ett spår av bitterhet i opposition bara målinriktning. För Strängnäs bästa! VI KAN BÄTTRE!!