onsdag 21 december 2011

I scratch your back if you scratch mine!

Det uttrycket tycks vara passande på den centerledda majoriteten I Strängnäs.

Jens Persson kommunstyrelsens ordförande har medvetet kringgått LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, när han tecknade konsultavtal med kommunchefen istället för att enligt beslut anställa honom.

Men Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet har fullt förtroende för Jens Persson.

Fredrik Lundgren ordförande i Barn och Utbildningsnämnden har för avsikt att köra över föräldrar och lärare för att genomföra en omorganisation inom skolan. Ett beslut som helt saknar verklighetsförankring och dessutom kommer att drivas igenom trots 3000 namnunderskrifter i en folkomröstning mot förslaget.

Men Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har fullt förtroende för Fredrik Lundgren.

Leif Lindström ordförande i SEVAB saknar totalt krismedvetande. När SEVAB flaggar för en förlust på 20 miljoner tycker inte Leif att det är något att oroa sig för. Oppositionsrådet kräver hans avgång.

Men Centerpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet har fullt förtroende för Leif Lindström.


Hur är det möjligt att tre partiföreträdare kan bli så berusade av makt?

Hur kan deras partikamrater i Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna acceptera detta beteende?

Ska detta pågå fram till 2014?