torsdag 24 juni 2010

Med de rödgröna har vi nytt skattesystem inom 4 år!

Jag undrar hur många från den rödgröna sidan som läser LoTidningen? Själv har jag just läst en artikel av Mårten Martos Nilsson där han ”intervjuar” Mona Sahlin. Det är en skrämmande läsning, som bäddar för mardrömmar. Jag återger valda delar. Håll i er för här kommer den nakna sanningen.

Men i ert budgetförslag behåller ni i stort sett jobbskatteavdraget. Av 70 miljarder i skattesänkningar tar ni bara tillbaka två. Varför?
– Man måste ha något slags rimlighetsresonemang, svarar Mona Sahlin. Man är emot det regeringen gör. Sedan går fyra år. Då har du ett annat skattesystem. Det går inte att återställa allt i ett slag.
Är förändringen av skattesystemet så stor att den är omöjlig att ta tillbaka?
– Ja, i ett budgetförslag går det inte, vare sig politiskt eller ekonomiskt. Men förändring är möjlig. De gjorde mycket på fyra år, det kan vi rödgröna också göra.
– Nu argumenterar vi – alla tre, vilket inte varit självklart hela tiden – mot att pensionärer, arbetslösa och föräldralediga betalar högre skatt, och tar de första stegen mot lika beskattning.
Stora skattesänkningar kan påverka synen på skatt och välfärd. Om samma politik får fortsätta finns risken att grunden för välfärdssamhället eroderar, tror Mona Sahlin. Den som hon sammanfattar med det gamla Marxcitatet: ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”.
Det här valet handlar om att vinna principerna och värderingarna bakom skatterna, sedan kan vi gå vidare. För Reinfeldt är sänkt skattetryck ideologiskt överordnat. För oss är det behovet av välfärd som ska styra skattetrycket.

Mina kommentarer;
Så då var det sagt.
Fyra år med rödgrön regering och vi kommer åter att leda skatteligan i världen.
Vi kommer åter att vara det ”sjukaste” folket i världen.
Intagningskraven på universitet och högskolor kommer att sänkas så att alla kommer in.
Självklara krav i välfärden kommer att vara friår och 30 timmarsvecka.
Alla ska arbeta heltid = 30 timmarsvecka????
Monas sista mening i artikeln säger allt!
”För oss är det behovet av välfärd som ska styra skattetrycket”.
Det är just det som är den stora skillnaden mellan oppositionen och alliansen.
Vi har olika uppfattningar av vad som ryms inom begreppet välfärd.

onsdag 23 juni 2010

Dörrknackning i Strängnäs

Trodde aldrig att jag skulle tycka om att knacka dörr. Vi svenskar associerar ju oftast dörrknackning till Electrolux dammsugarförsäljare. Vilket faktiskt var ett hederligt yrke en gång i tiden och gav många annars arbetslösa en sysselsättning och inkomst.
Men tillbaka till dörrknackningen…..
Det har ju skrivits en del i tidningarna om att moderaterna kampanjar med att knacka dörr. Jättetrevligt! Ni anar inte hur många trevliga människor vi träffat och hur många synpunkter vi fångat upp. I ärlighetens namn ska väl sägas att många inte är intresserade av politik och då blir ju samtalen inte så långa. Om jag skulle rangordna synpunkterna, så kommer nog lärartätheten i skolan först och skollokalfrågan, tätt följd av kommunens ekonomi. SJ och pendling, som ju egentligen inte är en kommunal fråga, kommer också högt upp på listan. Ungdomsbråk, förstörelse och kriminalitet är ett stort problem för dom som utsetts för det och för föräldrar med barn i tonåren.
Det här med dörrknackande politiker tror jag är något vi kommer att få se mer av i svensk valrörelse i fortsättningen och jag fortsätter gärna. För att minska politikerförakt, tror jag att vi politiker måste göra oss mer synliga, både i det enskilda samtalet och i det politiska arbetet.
Om någon undrar över klädseln, några bloggare raljerade ju över moderat klädstil, så kan jag intyga att jag varken hade pärlhalsband eller plisserad blå kjol.

fredag 18 juni 2010

Ett alternativ är ingen valfrihet

Tord Tjernström har fortsatt debatten från Kommunfullmäktige om LOV, Lagen Om Valfrihet, dels i tidningen Måsen men också på sin egen blogg. Eftersom Tord inte tillåter kommentarer på sin blogg. Hälsar jag honom välkommen att föra debatten på min blogg.

Tord Tjernström tycker att den kommunala hemtjänsten redan erbjuder valfrihet. Men valfrihet för oss moderater innebär att man har fler aktörer att välja mellan, privata eller kommunala. Tord Tjernström påpekar att oavsett driftsform så betalas det av skattemedel. Själklart ska vi ha kvar den gemensamma finansieringen av den offentliga sektorn, men öppna fler verksamheter för konkurrens av alternativa verksamhetsformer.
Vad jag har försökt att belysa är att när vi 40-talister behöver hemtjänst kommer den kommunala verksamheten att behöva utökas med fler anställda och det är här våra åsikter går isär. Socialdemokraterna ser inget hinder eller någon tröghet i en ofantlig offentlig sektor. Moderaterna förespråkar konkurrens och hyllar den småskaliga mer effektiva privata verksamheten. Den kommunala verksamheten är mer statisk och svårare att förändra om behovet av hemtjänst sjunker eller ökar. Det privata företaget kan lättare anpassa sin personalstyrka, genom att vid minskat antal brukare bredda sin affärsidé och söka andra arbetsuppgifter och vid utökat antal brukare snabbt rekrytera nya anställda. Den kommunala verksamheten har svårare att anpassa sin personalstyrka.
LOV, Lagen Om Valfrihet, har givit oss dels möjligheten att välja och dels en väg att möta det ökade behovet av hemtjänst som 40-talisterna kommer att medföra.
Som situationen ser ut idag, med relativt friska 40-talister kan vi förhoppningsvis i lugn takt genomföra LOV i Strängnäs kommun.
Jag tar mig friheten att citera Stefan A Johansson (S) från Helsingborg. ”Den framtida åldersexplosionen måste genomsyra samtliga politiska beslut som har betydelse för den framtida försörjningsbördan”.

tisdag 15 juni 2010

Äntligen VALFRIHET i hemtjänsten

I går kväll beslutade Kommunfullmäktige att införa LOV i hemtjänsten i Strängnäs kommun. I sista minuten för att få behålla bidraget för genomförandefasen. Beslutet ska nämligen vara Socialstyrelsen tillhanda senast 30 juni i år.
Moderaterna, Kristdemokraterna och Strängnäspartiet har tidigt uttalat sig för valfrihet. Men motståndet har legat hos majoriteten, s, fp och c, som i Socialnämnden motarbetat förslaget. Att det överhuvudtaget kommit upp i Kommunfullmäktige och att c och fp bifaller förslaget kan bero på valet i september (min gissning). Det är tråkigt att från vänsterhåll alltid höra litaniaor om företagarnas vinster. Det stör mig inte alls om någon gör vinst så länge kvalitén är säkrad och det är just det som är kommunens uppgift, att kontrollera utförarnas arbete och nöjdhetsgrad hos brukarna.

Vi måste också beakta att Sverige står inför ett stort problem just vad det gäller äldre och hemtjänsten. Pär Nuders Köttberg (dit jag tillhör) börjar komma upp i den åldern att vi behöver hemtjänst. Med fler privata aktörer blir organisationen runt hemtjänsten mer flexibel.
Vilket jag också påpekade på Kommunfullmäktige sammanträdet (läs inlägget nedan)
I inlägget har jag använt ordet äldreomsorgen istället för hemtjänsten, en tankevurpa som jag ber om ursäkt för!

Införandet av LOV i äldreomsorgen ger brukarna valfrihet att själva bestämma vem eller vilka som ska hjälpa dom med hygien, måltider eller städa deras hem. En självklarhet kan tyckas!
Finns det någon här i kommunfullmäktige som inte har synpunkter på vem som ska hjälpa dom med intimhygien om och när den dagen kommer?
Strängnäs kommun har tidigare erhållit 0,5 miljoner till genomförandefasen av LOV. Kommuner som beslutar att inte införa LOV måste lämna tillbaka detta bidrag och ur den potten ”återlämnade bidrag”, kan Strängnäs kommun söka ytterligare hjälp till införande av LOV.

Sveriges demografi visar att redan inom 10 år kommer 1/5 av befolkningen att vara över 65 år. Vilket kommer att ställa stora krav på kommunernas omsorgsverksamhet. Ett behov som kommer att fluktuera genom åren. Inom 10 år börjar 40-talisterna, som nu är 70 år uppnå 80-årsåldern och deras behov av vård kommer att öka.
LOV ger kommunen en möjlighet till flexibilitet inom hemtjänsten i framtiden. Med privata företag i äldreomsorgen behöver inte kommunen öka antalet anställda i sin egen verksamhet, som kan vara relativt statisk. Privata företag kan lättare anpassa sin personalstyrka efter behov, genom att t.ex. bredda sin affärsidé och söka andra arbetsuppgifter. Vilket kommunen inte kan göra.

Som situationen ser ut idag , med relativt friska 40-talister kan vi förhoppningsvis i lugn takt genomföra LOV och initialkostnaderna kanske då inte behöver bli så höga som utredningen befarar.

Ett ja till förslaget kommer att ge valfrihet inom hemtjänsten. Och dessutom ge kommunen en möjlighet att organisera sig inför den stora åldersgrupp som 40-talisterna utgör.

torsdag 10 juni 2010

Vilken kraft och vilja i frivilligorganisationerna!

Jag hade förmånen att delta i ett möte igår med Anhörigcentrum och Väntjänsten i kommunen.
Att lyssna till de verksamheter som Röda Korset, PRO, SPF, Hjärt-Lungföreningen, Demensföreningen och Svenska Kyrkans Diakoniverksamhet bedriver i Strängnäs kommun, det är en imponerande verksamhet med allt ifrån ledsagande, högläsning, hembesök, födelsedagsuppvaktningar, fester och bistånd i sorg. I Väntjänsten finns ett intresse och en möjlighet att utöka antalet hembesök. Kommunen har anställt Ann-Sofi, vars uppgifter är att kontakta och söka upp alla invånare över 80 år för att utröna hjälpbehov och behov av hembesök bland annat. Jag hoppas mycket på det här samarbetet, där man planerar in regelbundna träffar för att kartlägga behoven.
Här finns en vilja att hjälpa både från kommunens och frivilligorganisationernas sida som gör mig varm om hjärtat.
Det var ett mycket lyckat möte som avslutades med rundvandring på Thomasgården.

måndag 7 juni 2010

Konsten att ta all energi från ett bolag!

Hur länge ska Sevab få vara ”grabbarnas lekplats”?
Är någon/några av följande 8 punkter av mig fel uppfattade?
1.
Strängnäs kommun är inte ensam ägare till Sevab. I styrelsen sitter även representanter från ytterligare en ägare Eskilstuna Energi och Miljö AB, ett av Eskilstuna kommun helägt bolag.
2.
Den större delen av Sevabs elnät ligger faktiskt på mark tillhörande Eskilstunas kommun.
3.
Strängnäs kommun tecknar lån (eftersom kommunen betalar lägre ränta) för att Sevab ska kunna göra investeringar. Där av en del av Strängnäs kommuns stora låneskuld.
4.
Med ägarens rätt (ägardirektiv låter trevligare) meddelar majoriteten i Strängnäs att man vill ha en utdelning på 7 miljoner 2011.
5.
VD för Sevab informerar om detta under konstituerande möte under punkten övriga frågor.
6.
Under punkten övriga frågor beslutas att nättaxan ska höjas med 6% för att kunna genomföra utdelningen (se pkt 4)
7.
Det officiella skälet till taxehöjningen påstås vara nedgrävning av ledningar.
8.
Förslaget fanns inte med på föredragningslistan och under punkten övriga frågor är det inte tillåtet att fatta beslut.

Dessa 8 punkter är vad jag kunnat läsa mig till och jag ställer mig då frågan.

Hur kan Jens Persson lyckas få Sevabs kunder i Eskilstunas kommun att bidra till ett extra tillskott till Strängnäs kommunstyrelse. Ett tillskott som av en händelse är samma belopp som oppositionen i Strängnäs vill ta från kommunstyrelsen och istället lägga på kultur och skola bland annat.