måndag 31 maj 2010

När vi behöver hjälp fråntas vi rätten att välja.

Kan inte låta bli att ge bloggläsarna, som inte läser Eskilstunakuriren, kännedom om dagens insändare. Den skrev jag efter mötet i Socialnämnden, då majoriteten (s, c och fp) röstade mot genomförandet av LOV, Lagen Om Valfrihet. Lägg märke till att både Centern och Folkpartiet förespråkar LOV på riksplanet men inte här i Strängnäs. Här styrs Centern av Socialdemokraterna. Det är inte vad Jens Persson säger som påverkar politiken och skeendet i Strängnäs kommun. Det är hur ledamöterna röstar i nämnder och i Kommunfullmäktige som avgör Strängnäs kommuns framtid!

KOM IHÅG DETTA NÄR NI RÖSTAR I KOMMUNALVALET.

Insändare 2010-05-31

Låt brukarna få välja vård.

Antalet äldre kommer att öka framöver och kraven på service och vård kommer att öka när 40-talisterna nu går in i pensionsåldern. Pensionärerna och även andra med behov av service och omvårdnad önskar i de flesta fall att få bo kvar i sin bostad där tryggheten och hemkänslan finns. Detta kräver ökade resurser på kommunerna som ansvarar för både hemtjänst och hemsjukvård.
Regeringen införde därför LOV, Lagen om Valfrihet. Den möjliggör för brukarna , det vill säga dom som har rätt till hemtjänst, att få ett större inflytande över sin egen situation. Utföraren av hemtjänsten kan vara ett privat företag litet eller stort, ”nischat” för att täcka olika önskemål och behov, eller den kommunala hemtjänstverksamheten.
Förhållningssättet ändras från ”myndighetskultur” till ”servicekultur”.

Vid en utvärdering i tolv kommuner och tre landsting visade det sig att kostnaderna för tjänster (med bibehållen kvalitet) minskat med 25 %, var opåverkat med 67 % och hade ökat med 8 %.
Kvaliteten på hemtjänsten hade ökat med 75 %, 25 % var oförändrat. Ingen ansåg att kvaliteten blivit sämre.
100 % av anställda i såväl privat och som kommunal regi anser att det är positivt för brukarna att kunna välja.
Införandet av valfrihet har lett till ökat engagemang för 55 % av kommunens anställda och 45 % instämmer delvis i påståendet.
Tyvärr har intresset för kompetensutveckling bland de kommunalt anställda ökat endast med 30%.
De flesta kommuner som infört valfrihet har varit borgligt styrda, men har vid ett maktskifte behållit valfrihetsmöjligheten.
Vi moderater tycker det är självklart att bland annat äldre och andra behövande kommunbor ska få råda över sin egen situation.
Denna möjlighet att nå ökad kvalité inom hemtjänsten samt högre nöjdhetsgrad till en lägre kostnad i Strängnäs kommun röstades bort av majoriteten i Socialnämnden.


Kerstin Svensson (M)
Ledamot i Socialnämnden
Ledamot i Kommunfullmäktige

fredag 28 maj 2010

Politikerförakt - ja när man handskas vårdslöst med sanningen!

I tidningen Måsen vecka 21 presenterar Björn Lind vad som är viktigast för Folkpartiet. Han säger att folkpartiet värnar om människors möjlighet att själva välja. Det gäller det mesta, från skola till äldrevård. Just nu gäller hemtjänsten. På riksplanet stämmer det

men i Strängnäs har folkpartiet röstat för nedläggning av Selaöhemmet, utan att rådfråga de boende eller kommundelsrådet i Stallarholmen.

När Mariefredsskolan ansökte om att få bli kommunens första "kommunala friskola" röstade fokpartiet i Mariefredsnämnden nej. När samma förslag kom upp i Kommunfullmäktige röstade 2 av 4 folkpartister nej till förslaget.

När beslut om införande av LOV, Lagen Om Valfrihet, i hemtjänsten, skulle tas i Socialnämnden röstade folkpartiet mot förslaget.

Så ursäkta mig Björn Lind. det räcker inte att påstå att man är för valfrihet. man måste visa det i handling och se till att valfrihet genomförs. Björn Lind tror att fp kommer att få fler mandat i Kommunfullmäktige efter valet. men hur ska väljarna veta vilken politik ni ska föra?
Lind kan tänka sig att bilda majoritet med de partier som blir störst i valet. Men vem vågar lita på Fokpartiet?

måndag 24 maj 2010

Långbergsskolans temporära flytt kan pågå i 5-10 år

När Christer Alvin på kommunfullmäktiges sammanträde frågade Lotta Grönblad, Barn– och Utbildningsnämndens ordförande, hur planerna och finansieringen gällande tillbyggnad/nybyggnad av Långbergsskolan såg ut, svarade Lotta Grönblad att den frågan var en högst framtida fråga. Hon kunde inte svara på sådana där 5–10 års planer.
Ett klarare besked kunde vi ju knappast få.
DET FINNS INGA PLANER PÅ ATT FLYTTA TILLBAKA NÅGRA ELEVER TILL LÅNGBERGET. Efter 5-10 år finns inga av dom bussade eleverna kvar i grundskolan, men det är klart dom kan ju gå kvar i Karinslundsskolan eftersom den egentligen är byggd för högstadiet.
Jag beklagar föräldrar och elever på Långbergsskolan som blivit förda bakom ljuset. Jag kan inte se det på något annat sätt.
Jag ställde följande frågor till Torgny Jonsson, Fastighetsbolagets ordförande,
Har fastighetsbolaget blivit tillfrågade av Barn- och Utbildningsnämnden gällande ombyggnad/tillbyggnad av Långbergsskolan, eller eventuellt nybygge?
Hur ser Fastighetsbolagets åtagande ut beträffande Storken och Långbergsskolan?
Nu fick inte den frågan framställas, men en redan uttalad fråga som inte besvaras blir mer uppmärksammad än en aldrig så korrekt besvarad fråga. Den hänger så att säga i luften.
När jag då ställde samma fråga till Lotta Grönblad svarade hon att det är förvaltningen som handlägger sådana frågor!!!
I övrigt stod det helt klart att valrörelsen har börjat. Nu gäller det för både Centern och Folkpartiet att hitta tillbaka till sitt partiprogram. Men väljarna borde genomskåda det plötsliga uppvaknandet i slutet av en mandatperiod, när huvuddelen av mandatperioden bestått av för skattebetalarna dyra ryggklianden. ( I´ll scratch your back if you scratch mine)
Heder däremot för Thord Tjernström som står för sina åsikter beträffande privata entreprenörer i välfärden.

onsdag 19 maj 2010

Bloggar, en garant för demokrati och ytterandefrihet?

Att majoriteten i Strängnäs inte uppskattar oppositionens bloggande är väl dagens understatement.
På bloggen finns en möjlighet för intresserade att kommentera och framföra sina åsikter, som inte alltid överensstämmer med bloggarens. Men är det inte just i ett sådant klimat som idéer utvecklas eller kanske förstärks. Oppositionens bloggar är samtliga öppna för kommentarer. Vilket inte gäller för majoritetens bloggar. All heder till Lotta Grönblad, som är den enda av socialdemokraterna som tillåter kommentarer på sin blogg. Tordh Tjernström eller Leif Lindström vill inte ha några kommentarer på sina bloggar. Dom framför sina åsikter . PUNKT SLUT! Då menar jag verkligen punkt slut. Där upphör debatten.
På bloggarna kan vi driva en medborgardialog dygnet runt. Men utan kommentarmöjligheter blir det bara en monolog, en sida ur bloggarens dagbok.

söndag 16 maj 2010

Orrspel eller trantrumpet?

Vid sena hundpromenaden över åkrarna ikväll tyckte jag mig höra orrspel???? Stannade till och insåg att det var både fel plats och tid??? Men "orrspelet" fortsatte. Plötsligt övergick det från ett kluckande/orrande strupljud till ett mer utdraget skrik. Det var tranan som höll på att sjunga upp sig!!! Nja, sjunga var väl och ta i!
Sedan ett par år tillbaka har vi ett tranpar som håller igång med sitt trumpetande på vår åker. Dom är numera tre och tydligen har flickan/gossen trana inte skaffat sig en partner än, eftersom hon/han hänger ihop med föräldrarna.

Visste ni att i Småland (i alla fall runt Kalmar) är det inte påskharen eller tuppen som kommer med godis. Det är tranorna.

Visst är den Sörmländska naturen otroligt vacker!

torsdag 13 maj 2010

Maktmonument, byggbom eller stålleprov?

Vad händer med socialdemokratiska politiker när dom kommer till makten? Då ser dom den kommunala ekonomin som en outtömlig källa. Nu ska man passa på att bygga och snabbt ska det gå. Om man hoppar över kommunfullmäktige så går det fortare och oppositionen är ju så jobbig med sitt tjat om låneskuld. Leif Hård (S) tycker ju att den är normal för en inflyttningskommun.
Tord Tjernström, ordförande i Socialnämnden, vill bygga nytt äldreboende i Stallarholmen, eftersom han valde att lägga ner Selaöhemmet.
Lotta Grönblad, ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden, vill bygga ny skola på Långberget efter det att hela Långbergsskolans verksamhet flyttar till Karinslund (eller blir det en Centrumskola).
Leif Lindström, ordförande i Sevab, vill bygga nytt åt Sevab.
Leif Lindström, ordförande i Demokratiberedningen, vill bygga ny möteslokal för kommunfullmäktigesammanträden (ca 10/år). Lokalen skulle inrymmas i nuvarande kommunhus. Man kan bygga uppåt eller på gården tycker Leif och utnyttja den byggteknik som finns.
Det låter som om Kilenkrysset får fullt upp att göra.
Vad gör då kommunstyrelsens ordförande Jens Persson? När han deltog i det senaste extrainkallade Barn- och Utbildningsnämndsmötet nickade han instämmande till skolflytt och bussningar. Dom två tunga nämnderna får tydligen härja som dom vill, så det finns bara ett sätt att sätta stopp för alla dessa maktmonument. Rösta inte på C, Fp eller S i valet.

Få utförsäkrade får socialbidrag

Eftersom försörjningsstödet (socialbidrag)i Strängnäs kommun har ökat, liksom i de flesta andra kommuner har det funnits farhågor att de utförsäkrade som inte anmälde sig till Arbetsförmedlingen efter årsskiftet skulle bli beroende av försörjningsstöd. Nu med facit i hand kan vi konstatera att de flesta i denna grupp, om knappt 2000 personer, studerar eller arbetar. Endast 2 % har försörjningsstöd.
Det känns oerhört tillfredställande att veta att merparten av de utförsäkrade som inte gått över till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion, försörjer sig genom arbete eller egna företag.

Det ät ett stort och viktigt steg för många långtidssjukskrivna att få ta del av arbetslivet igen. Jag önskar dom all lycka och arbetsglädje.

måndag 10 maj 2010

Schools makeover i Strängnäs

Hemkommen från ett extrainkallat möte med Barn- och Utbildningsnämnden, som gällde flytt av Långbergsskolans verksamhet till Karinslundsskolans tomma lokaler. Båttom är det, flytten ska ske till hösten och sen................

Förskolan Storkens lokaler måste rivas och tills dess att nya lokaler byggs ska barnen härbergeras i Långbergskolans utrymda lokaler, men först ska skolans lokaler anpassas till förskoleverksamhet.

Riva en förskola och bygga en ny!

När väl förskolan flyttar in i sina nya lokaler kan Långbergsskolan rivas och en nya skolbyggnad ta form.

Förskolan flyttar in i ny byggnad! Långbergsskolan rivs! Ny skola byggs på Långbergsskolans mark!

Under tiden bussas Långbergsskolans elever till Karinslundsskolan med minst 12 bussturer om dagen. Plus de föräldrar som kommer att föredra att hämta respektive lämna sina barn själva.

Man räknar med att barn som börjar F-klass höstterminen 2010 kommer att ingå i bussandet när dom ska börja 1:an och barn 7-11 år som flyttar in i Långbergsskolans upptagningsområde, hur det nu ser ut, beräknas även de att omfattas av bussandet.

Givetvis är barn bosatta på Tosterö också välkomna till Långberget/Karinslund.

Detta tror majoriteten ska ta ca 3 år. Jag tror att de elver som bussas över till Karinslundskolan

inte behöver räkna med någon flytt tillbaka till Långberget.

Tyvärr tror jag att många elever kommer att söka sig till andra skolor! Jag hoppas jag har fel, för det är ju att åderlåta en bra verksamhet!

Hela denna cirkus bara för att fylla Karinslundsskolan istället för att sälja den eller hyra ut den.

tisdag 4 maj 2010

Oppositionen tige i församlingen!

Jens Persson tror att folk inte vill ha bråk. Jag instämmer. Men jag är säker på att väljarna inte vill att oppositionen ska lägga sig platt för en icke folkvald majoritet.
Dags för Strängnäs politiker att ta ansvar och inte ställa till scener och bråka,
tycker kommunalrådet Jens Persson. Nu är väl inte Jens den som ska tala om ansvar, scener eller att bråka. Den största demonstrationen som ett parti kan göra är väl att bryta en regerande majoritet och bilda allians med tidigare motståndare. Var fanns ansvaret inför våra väljare då Jens?
Oppositionen i Strängnäs tar till dom medel som är hederliga och korrekta mot sina väljare. Glöm inte bort Jens att du sitter i en ohelig allians som inte har folkligt stöd. När oppositionen inte får vara med i besluten, inte får svar på sina frågor, återstår att klart och tydligt protestera mot den politiska ledningen. Lämpligast genom att lämna mötet eller att inte delta i besluten.
Den stora frågan på kommunstyrelsens möte tycks ha varit Långbergskolan. Att en flytt av en kommunal skola skall beslutas av ett extrainsatt Barn-och Utbildningsmöte knappt en månad sedan ledamöterna läst om förslaget i tidningen. Oppositionen i Barn- och Utbildningsnämnden har fått en kort information, med siffror som var ungefärliga och skulle justeras. Vilket innebär att vi inte kan fatta beslut på så dåligt underlag. Det är otvivelaktigt en orealistisk kort beredningstid för flytt av en hel skola och beslut om att ersätta den med en ny skola. Ingen, inte ens Jens, kan påstå att ärendet behandlats demokratiskt?
Även om personalen och tveksamt föräldrarna tycker att förslaget är bra, så innebär det ju inte, med automatik, att det är bra för skolverksamheten i Strängnäs. Beslut om investering av en ny Långbergsskola kräver beslut om utökat lån och detta kan bara fattas av Kommunfullmäktige, därför kräver moderaterna att ärendet tas upp i Kommunfullmäktige. Ett beslut i Barn- och Utbildningsnämnden om nybygge på Långberget ställer Kommunfullmäktige i framtiden inför minst två alternativ.
1.
Bevilja utökad lånekredit för ny Långbergsskola, vilket innebär att andra investeringar
läggs på is, äldreboende t.ex. och naturligtvis ökade lånekostnader.
2.
Icke bevilja utökad lånekredit för ny Långbergsskola, vilket innebär att eleverna blir kvar i Karinslundsskolan.

lördag 1 maj 2010

Vad vill Strängnäs med Sevab?

Jag läste igår Arne Arvidssons insändare i EskilstunaKuriren 30 april 2010. En mycket tänkvärd insändare. Jag tillhör själv en av dom som sagt upp sitt avtal med Sevab. Min ursprungliga tanke var att, som i alla sammanhang, gynna den lokale leverantören. Men tyvärr det kostar för mycket. Sevab är en av landets dyraste ”elförsäljare”. Tyvärr är Sevab även min nätleverantör, men det kan jag inte påverka.
Jag återger Arnes insändare i sen helhet.

Vad vill Strängnäs med energibolaget?
I Strängnäs vill den Socialdemokratiska majoriteten under ledning av centern besluta om nya ägardirektiv. Direktiv som tagits fram i all hast utan särskilt mycket eftertanke, och utan något samarbete med berörda bolag. Vad är då nytt? Jo, man vill öka vinsten i bolagen så att man kan dela ut mer pengar till kommunen, ägaren. Är det huvudskälet varför man äger t ex Sevab, att mjölka bolaget, genom att ta ut extra skatt från vissa kommunmedborgare, de som köper el eller på annat sätt utnyttjar Sevabs tjänster.
Innan nya ägardirektiv beslutas är det klokt att tänka igenom varför kommunen äger ett kommunalt bolag. Ett annat skäl än så hög utdelning som möjligt kan vara att bolaget är till nytta för kommunens invånare. Till exempel genom att tillhandahålla el, värme, vatten och renhållning till så låga taxor som möjligt. På taxeområdet har vår kommun mycket att göra, vi har höga taxor idag. Självklart ska bolaget gå med vinst, kommunen ska ha skälig utdelning för sitt engagemang, men det är viktigt att tillräckligt stor del av vinsten stannar kvar i bolaget och återinvesteras i verksamheten. Det är bara på det sättet man kan fortsätta utveckla bolaget och vara konkurrenskraftig.
De här två synsätten står självklart mot varann. Därför måste man välja väg och attityd till kommunala bolag innan det går att skriva nya ägardirektiv. Som alltid; tänk efter före. Det är en viktig diskussion och den borde vara blocköverskridande.

Arne Arvidsson (M), ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen