lördag 20 augusti 2011

Långnäsa för föräldrar oppositionspolitiker!

Så står vi där igen med långnäsa!
När förvaltningen presenterade flytten av hela Långbergsskolan till Karinslund protesterade oppositionen högljutt. Men vi bedyrades även av föräldraföreningen att dom var välvilligt inställda till flytt och bussning. Bussningen skulle ju bara ske under en övergångsperiod, tills ny/ombyggd Långbergsskola byggts upp. Så blev vi i oppositionen informerade. Naturligtvis ställde vi frågan om varifrån pengar till ny/ombyggnad av skolan skulle tas. Den frågan blev aldrig besvarad.

Knappt hinner höstterminen komma igång förrän skolkarusellen är igång igen. Nu vill man flytta tioåringar från Finningeskolan till Paulinska med förhoppning att dom yngre eleverna ska skapa en lugnare skolmiljö för 16-åringarna.

Den förälder som valde att flytta sitt barn till Finningeskolan istället för att bussas till Karinslund kan med nuvarande förslag få sitt barn placerat i en högstadieskola. Tyvärr är avståndet för kort för kommunal skolskjuts så tioåringen få traska ner till stan själv. Men den kommunala ekonomin drabbas ju inte!

Orsaken till omorganisationsförslaget är fortfarande för stora och kostsamma skollokaler.
Lokalytan per elev är i Strängnäs 18 kvm. Samtliga kommuner i Sörmland har större ytor, endast Vingåker, med 16 kvm/elev har mindre skollokalyta per elev. Dock har Strängnäs den högsta lokalkostnaden, 1150 kr/kvm.

Moderaterna som leder oppositionen kommer att lägga fram ett motförslag till omorganisationen. En förändring som sker stegvis och bör hålla över tid samt tar hänsyn till barnens trygghet både i och till skolan.

Trygghet i skolan är en förutsättning för all pedagogik. Vi måste enas om ett förslag som leder till trygghet och stabilitet för både elever, skolpersonal och föräldrar och därmed även ett bättre skolresultat.


STRÄNGNÄS SKOLOR KAN BÄTTRE!