fredag 30 mars 2012

Vart tog respekten vägen?

Aktuellt ämne i våra lokala bloggar just nu är Jens Perssons ledarstil. Han säger till tidningen att han inte är någon ”velourchef”. Precis som om det var något att vara stolt över. Men Jens är inte chef för någon förtroendevald och när han kommenterar Dag Brembergs (för det var väl honom han åsyftade) frånvaro så var det som kommunstyrelsens ordförande och kritiken riktades till gruppledaren i Mariefredspartiet. Jag vet inte om det är vanligt att en företrädare för ett parti under ett fullmäktigemöte ”läxar upp” en företrädare för ett annat parti och ifrågasätter hans närvaro. Men jag tycker att det är ett synnerligen olämpligt och nonchalant sätt att ”icke besvara” en fråga på.

Om en ledamot i kommunfullmäktige ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande så ska den besvaras i fullmäktige. Kan inte KSO besvara frågan så får han be att få återkomma vid senare tillfälle, så att alla fullmäktigeledamöter får ta del av svaret. Med andra ord, inviter av typen ”diskutera en fråga över en kopp kaffe på mitt rum” är synnerligen odemokratiska och olämpliga.

måndag 5 mars 2012

Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellation

Jag ställde en interpellation till Jens Persson, gällande Lean-projektet, och fick svar på kommunfullmäktige den 27 februari. Ja svar och svar? Jag frågade efter en ekonomisk rapport där det framgår vad projektet kostat hittills samt vilka vinster och effektiviseringar som uppnåtts uttryckt i kronor.
Svaret från Jens blev att under perioden 2009-2011 uppgår budgeten till 13550 tkr och 10520 tkr har förbrukats. Eftersom jag betraktar Lean som ett projekt så trodde jag att vi efter drygt 2,5 år kunde se något resultat och få det redovisat.
Idag är 2,5 personer anställda för att lära oss att hitta och sätta igång förbättringsaktiviteter. Jens Persson kallar det ett arbetssätt och inte ett projekt och kommer därmed undan med redovisning. Öppenhet är en av stenarna i vår värdegrund och för 13,5 miljoner anser jag att Lean precis som all annan verksamhet ska redovisas öppet.
Jag förväntar mig också respekt, en annan sten i vår värdegrund, och inte beskyllas för att sända ”konstiga vibbar” ut i verksamheten när jag ställer en interpellation och med all rätt kritiserar Jens svar.

Jag tycker fortfarande att Lean är ett bra arbetssätt men ingen del i förvaltningen får undgå insyn och redovisning. Det har varje medborgare i Strängnäs kommun rätt att kräva.