tisdag 24 april 2012

Praktexempel på misslyckad Medborgardialog

Jag tycker att hela den här historien med skolomorganisationen i Strängnäs kommun är beklämmande.

Det är ju föräldrarna som enligt Föräldrabalken bär ansvaret för att barnen ska få god vård, omsorg, fostran och utbildning. Alltså föräldrarna ser till att barnet får de bästa förutsättningarna för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Samtidigt som kommunen bär ansvaret för skolan, undervisningen och resultaten. Skolplikt råder.

Här kan det uppstå en konflikt.

Men trots alla goda ord om värdegrund, respekt och öppenhet har majoritetens skolpolitiker och skolförvaltningen totalt misslyckats. Man har inte klarat av att som vuxna personer föra en dialog med föräldrarna utan betett sig som tjuriga barnungar som står och bligar ner i backen och inte svarar på tilltal.

All heder åt de föräldrar som då utnyttjar sin lagliga rätt att kräva en folkomröstning och skam åt de politiker som vill förneka dom den rätten.

Och Fredrik Lundgren, som skriver i sin insändare i tidningen att han skall tillmötesgå Moderaternas önskemål för att undvika en folkomröstning.
Det är inte Moderaternas önskemål han skall tillgodose! Det är föräldrarnas önskemål!
Han har alltså trots all uppvaktning inte förstått vilka han skall föra dialog med!!!