måndag 24 januari 2011

Man kan hålla sig för skratt???

Tågtrafiken flöt på nästan helt problemfritt under helgen. En nyhet som Strängnästidningen tar upp på sidan 2, bland andra viktiga nyheter. Kan man tänka sig att nu när vädret är lite gynnsammare för tågtrafik, då flöt det nästan på! Så när som på 16.55-tåget från Stockholm till Eskilstuna som var 15 minuter försenat så att några passagerare missade bussen i Läggesta. Anledningen påstods vara en fripassagerare. Vilka prioriteringar gäller för SJ? Att hålla tidtabellen för betalande passagerare eller ”kasta” av en fripassagerare. Frågan är berättigad för så vitt inte fripassageraren var våldsam eller på något sätt farlig för sin omgivning.

söndag 23 januari 2011

Vård i kommun och landsting

Sörmlands landsting

Länssjukvårdsnämndens ryggsäck, ett underskott på 85 miljoner. Vad väntade man på? Tomten?
I november förra året uppmärksammade moderaterna att sjukvårdens ekonomi inte gick ihop. Senare erkände majoritetens gruppledare att det fanns ett sparbehov på 85 miljoner. Moderaternas förhoppning var naturligtvis att majoriteten skulle arbeta med problemet och komma med förslag till nämndens första möte 2011. Men istället lägger man ett beslut om en redan underfinansierad budget.
Moderaterna har nu föreslagit att förvaltningschefen får i uppdrag att lämna förslag på besparingar och effektiviseringar.

Som ny i landstingspolitiken kan jag inte låta bli att jämföra med den kommunala situationen.
Där socialdemokraterna styr tycks man lägga mer krut på politikernas arvoden, än underskott i sjukvården eller som i Strängnäs, äldrevård eller bemanning i skolorna.

Strängnäs kommun

Under 2010 lyckades oppositionen i Strängnäs få igenom sitt förslag att införa LOV i hemtjänsten. LOV står för Lagen om valfrihet. I det här fallet innebär det att invånarna i Strängnäs kommun i framtiden ska kunna välja vilket företag som skall utföra hemtjänsten. Moderaterna har inget att invända mot den kommunala hemtjänst som erbjuds idag, tvärtom den är utmärkt. Men konkurrens är oftast en bra grogrund för utveckling som främjar effektivitet och innovationer.

Slutrapporten från Socialstyrelsen visar att Strängnäs blev 1 av 212 kommuner som beviljats stimulansbidrag för att utreda och införa LOV. I slutet av 2010 hade 153 kommuner redan infört valfrihetssystemet. De kommuner som beslutat att inte införa LOV är små kommuner oftast i glesbygd med liten befolkning.

Valfrihetssystemet har visat sig bidra till nyföretagande och också utveckling av befintliga företag. En utveckling som tillväxtkommunen Strängnäs verkligen behöver.

Jag är synnerligen tacksam över att moderaterna drev ärendet trots styvnackat motstånd från majoriteten i Socialnämnden (C, Fp, och S).

måndag 10 januari 2011

Socialnämnden var först ut!

Då Socialnämnden höll ett konstituerande möte ikväll, med val till olika poster. Oppositionen fick gehör för sitt förslag att senarelägga mötestiderna för nämnden. Vi gick halva vägen var. Opositionens förslag var klockan 19.00 och majoriteten ville behålla tidpunkten 18.00. Beslutet blev klockan 18.30. En förhoppningsfull start på samarbetet i nämnden. Argumenten från oppositionens sida var att vi kan träffas innan mötet för att gå igenom ärendena istället för att som majoriteten träffas någon kväll innan, vilket vi tycker är ut miljösynpunkt onödigt bilåkande. Dessutom blir det väldigt stressigt för de ledamöter som arbetar utanför Strängnäs kommun med möten som börjar klockan 18.00.
Tyvärr blir det en något senare kväll för tjänstemännen, vilket jag beklagar. Föreslår en senare start på morgonen som kompensation.
Vi har ett verkligt kvalificerat gäng i oppositionen och vår förhoppning är att vi ska tillföra socialförvaltningen många bra idéer, som kan bidra till en ännu bättre omsorg för invånarna i Strängnäs.
Men vi kommer också att ifrågasätta. Jag ser fram emot ett samarbete med högt i tak, öppna dörrar (vilket socialchefen flaggade för) och många prövade förslag.

Moderaterna från socialnämnden anslöt till moderaternas gruppmöte något försenade. Nu syns det att moderaterna är det största politiska partiet i Strängnäs. Stolarna räckte inte till. Många ville göra sin röst hörd. Vilken entusiasm! Inte ett spår av bitterhet i opposition bara målinriktning. För Strängnäs bästa! VI KAN BÄTTRE!!