lördag 29 december 2012

Jag njuter så länge jag lever!

Jag njuter så länge jag lever. Titeln på en bok just utgiven, skriven av Erik Ståhl. Det låter ju som ett gott råd till oss alla. Men för Erik är inte livet själklart. Han har en ovanlig cancersjukdom som drabbar 3 av 1 miljon människor och för att leva krävs antikroppar från 3000 blodgivare var 14:e dag

Erik är gäst hos TV4 Nyhetsmorgon och det finns inte ord för min beundran av denna person.
Han föreläser om sitt liv. En föreläsning som bjuder på sång, dans och naket och som han själv säger: ”Jag hanterar sorgen med humor”.
Hur ser då hans vardag ut? Naturligtvis finns många förhållningsorder från läkare men han lever precis som boktiteln:” Om jag skulle följa alla nej, skulle jag inte kunna njuta av livet”.
På frågan om vad han anser om den svenska sjukhusvården svarar han att det är så mycket byråkrati, så man måste vara frisk för att kunna vara sjuk.
När man lyssnar till Erik och hans situation skäms man först över sitt dagliga gnäll av trött, snuvig, allmänt hängig. Men då uppmanar han oss att fortsätta med ”gnället” för om man inte känner efter när man mår dåligt, hur ska vi då kunna njuta när vi har de bra! Han har gjort ett otroligt starkt intryck på mig och jag hoppas att Strängnäs bokhandel har hans bok på disken nu efter nyår!

tisdag 11 december 2012

Medborgardialog ett okänt begrepp i Strängnäs

Omorganisationen i skolan genomförs trots massiva protester och beslut om folkomröstning. Någon Områdesstyrelse i Strängnäs centrala delar, som kan yttra sig finns inte.

Trädgårdsgatan byggs om till nästan gågata utan att handlarna informeras. Detta trots att den tidigare kommunala handelspolicyn starkt avrådde från detta och någon Områdesstyrelse i Strängnäs centrala delar finns ju som sagt inte.

Skolbussen ute på Fogdö dras in och taxi sätts in istället. Vilket får till följd att en 13 åring ska gå 4,3 km på smala kurviga vägar till busshållplatsen för att ta sig vidare med buss in till skolan i Strängnäs. Områdesstyrelsen i Vårfruberga var naturligtvis inte heller informerad.

Har majoriteteten i Strängnäs helt tappat ledningen? Var finns värdegrunden?


tisdag 24 april 2012

Praktexempel på misslyckad Medborgardialog

Jag tycker att hela den här historien med skolomorganisationen i Strängnäs kommun är beklämmande.

Det är ju föräldrarna som enligt Föräldrabalken bär ansvaret för att barnen ska få god vård, omsorg, fostran och utbildning. Alltså föräldrarna ser till att barnet får de bästa förutsättningarna för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Samtidigt som kommunen bär ansvaret för skolan, undervisningen och resultaten. Skolplikt råder.

Här kan det uppstå en konflikt.

Men trots alla goda ord om värdegrund, respekt och öppenhet har majoritetens skolpolitiker och skolförvaltningen totalt misslyckats. Man har inte klarat av att som vuxna personer föra en dialog med föräldrarna utan betett sig som tjuriga barnungar som står och bligar ner i backen och inte svarar på tilltal.

All heder åt de föräldrar som då utnyttjar sin lagliga rätt att kräva en folkomröstning och skam åt de politiker som vill förneka dom den rätten.

Och Fredrik Lundgren, som skriver i sin insändare i tidningen att han skall tillmötesgå Moderaternas önskemål för att undvika en folkomröstning.
Det är inte Moderaternas önskemål han skall tillgodose! Det är föräldrarnas önskemål!
Han har alltså trots all uppvaktning inte förstått vilka han skall föra dialog med!!!

fredag 30 mars 2012

Vart tog respekten vägen?

Aktuellt ämne i våra lokala bloggar just nu är Jens Perssons ledarstil. Han säger till tidningen att han inte är någon ”velourchef”. Precis som om det var något att vara stolt över. Men Jens är inte chef för någon förtroendevald och när han kommenterar Dag Brembergs (för det var väl honom han åsyftade) frånvaro så var det som kommunstyrelsens ordförande och kritiken riktades till gruppledaren i Mariefredspartiet. Jag vet inte om det är vanligt att en företrädare för ett parti under ett fullmäktigemöte ”läxar upp” en företrädare för ett annat parti och ifrågasätter hans närvaro. Men jag tycker att det är ett synnerligen olämpligt och nonchalant sätt att ”icke besvara” en fråga på.

Om en ledamot i kommunfullmäktige ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande så ska den besvaras i fullmäktige. Kan inte KSO besvara frågan så får han be att få återkomma vid senare tillfälle, så att alla fullmäktigeledamöter får ta del av svaret. Med andra ord, inviter av typen ”diskutera en fråga över en kopp kaffe på mitt rum” är synnerligen odemokratiska och olämpliga.

måndag 5 mars 2012

Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellation

Jag ställde en interpellation till Jens Persson, gällande Lean-projektet, och fick svar på kommunfullmäktige den 27 februari. Ja svar och svar? Jag frågade efter en ekonomisk rapport där det framgår vad projektet kostat hittills samt vilka vinster och effektiviseringar som uppnåtts uttryckt i kronor.
Svaret från Jens blev att under perioden 2009-2011 uppgår budgeten till 13550 tkr och 10520 tkr har förbrukats. Eftersom jag betraktar Lean som ett projekt så trodde jag att vi efter drygt 2,5 år kunde se något resultat och få det redovisat.
Idag är 2,5 personer anställda för att lära oss att hitta och sätta igång förbättringsaktiviteter. Jens Persson kallar det ett arbetssätt och inte ett projekt och kommer därmed undan med redovisning. Öppenhet är en av stenarna i vår värdegrund och för 13,5 miljoner anser jag att Lean precis som all annan verksamhet ska redovisas öppet.
Jag förväntar mig också respekt, en annan sten i vår värdegrund, och inte beskyllas för att sända ”konstiga vibbar” ut i verksamheten när jag ställer en interpellation och med all rätt kritiserar Jens svar.

Jag tycker fortfarande att Lean är ett bra arbetssätt men ingen del i förvaltningen får undgå insyn och redovisning. Det har varje medborgare i Strängnäs kommun rätt att kräva.

tisdag 10 januari 2012

”Att vända blad” är upp till läsaren/betraktaren.

När centerpartisterna i Strängnäs vill ”vända blad” så är det en önskan, förhoppning och förslag, i första hand till sina samarbetspartners i majoriteten att stryka ett streck över det som varit dvs Konsultskandalen. Miljöpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna har klarlagt att de har fortsatt förtroende för kommunstyrelsens ordförande Jens Persson. Därmed vill majoriteten i Strängnäs ”vända blad” och gå vidare, med påståendet att allt har genomförts för kommunens bästa.
Nu tycker ju jag inte att allt har genomförts för kommunens bästa. Att ljuga och mörklägga kan aldrig vara till någons bästa. Förtroendet för den styrande majoriteten finns inte och dessvärre är förtroendet för Strängnäs kommun också skadat.
Att ”vända blad” är upp till läsaren/väljarna och personligen ser jag ingen anledning att vända blad. Den styrande majoriteten för inte Strängnäs kommun framåt. Välfärdsområdena skola, vård och omsorg har kraftigt åderlåtits så jag föreslår Time Out för majoriteten tills 2014, så får vi se om väljarna vill ”vända blad”.

onsdag 21 december 2011

I scratch your back if you scratch mine!

Det uttrycket tycks vara passande på den centerledda majoriteten I Strängnäs.

Jens Persson kommunstyrelsens ordförande har medvetet kringgått LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, när han tecknade konsultavtal med kommunchefen istället för att enligt beslut anställa honom.

Men Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet har fullt förtroende för Jens Persson.

Fredrik Lundgren ordförande i Barn och Utbildningsnämnden har för avsikt att köra över föräldrar och lärare för att genomföra en omorganisation inom skolan. Ett beslut som helt saknar verklighetsförankring och dessutom kommer att drivas igenom trots 3000 namnunderskrifter i en folkomröstning mot förslaget.

Men Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har fullt förtroende för Fredrik Lundgren.

Leif Lindström ordförande i SEVAB saknar totalt krismedvetande. När SEVAB flaggar för en förlust på 20 miljoner tycker inte Leif att det är något att oroa sig för. Oppositionsrådet kräver hans avgång.

Men Centerpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet har fullt förtroende för Leif Lindström.


Hur är det möjligt att tre partiföreträdare kan bli så berusade av makt?

Hur kan deras partikamrater i Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna acceptera detta beteende?

Ska detta pågå fram till 2014?