torsdag 24 februari 2011

Det klingar falskt när vissa politiker i Strängnäs tar sig ton i konsertsalen

Jag har hört den här valsen förut. Refrängen går så här.
Vi kommer att gå ut till alla berörda parter och organisationer för att få in allas synpunkter.
Efter det löftet brukar det inte hända någonting, men alla tror att det finns en dialog /debatt någonstans. Sen plötsligt en dag kan man läsa att nu har politikerna bestämt sig och i samma veva kommer ärendet upp till kommunfullmäktige för beslut. Ett förslag till beslut som är dåligt underbyggt beroende på att endast en liten skara invalda fått vara med att ta fram beslutet. Vilket innebär att inte ens alla i majoriteten känner till förslaget.

Ett praktexempel var skollokalkarusellen, där majoriteten med Lotta Grönblad i spetsen tog med hela kommunen i en riktig ringdans mellan skolorna. Förslagen haglade över kommunfullmäktige men någon utlovad debatt såg vi aldrig till och ekonomin har aldrig spelat någon större roll för majoriteten (då C, Fp och S).

Nu när majoriteten (C, Fp, S och Mp) satsar på närdemokrati minsann, får Lotta Grönblad spela första fiol igen och plockar upp en gammal slagdänga. Paulinska aulan till kommunfullmäktige. Ett förslag som Demokratiberedningen förkastade eftersom det skulle innebära en klart sämre konsertsal och en icke tillfredställande kommunfullmäktigelokal. Vilket ingen skulle vara betjänt av. Nu har Lotta bestämt sig, dialogen/debatten uteblev, som väntat. Nu har vi bara att att vänta på ett dåligt underbyggt förslag i kommunfullmäktige. 

Hur var det Povel Ramel sjöng?
Har ni hört den förut?

onsdag 9 februari 2011

Första mötet i Vårfrubergastyrelsen

hölls igår kväll i Fogdö Bygdegård. Vår opolitiske ordförande Anna-Stina Gustafsson höll i taktpinnen, vilket hon gjorde med den äran. Apropå att vara opolitisk så var vi alla eniga om, oavsett partifärg, att i den här styrelsen gäller det att fånga upp invånarna i Härad, Vansö, Helgarö, Björsund och Fogdös intressen för att förmedla dessa till kommunhuset i Strängnäs. Med andra ord närdemokrati. Min förhoppning är att alla invånare verkligen tar del av den här möjligheten.

Ett exempel på en fråga som dök upp igår var, skolbussens avsläpp av barn i Vansö. En fråga som engagerar fler än barnens föräldrar. Frågan har inte landat på vårt bord ännu men för er som har synpunkter i ärendet framför de gärna på den här bloggen. Här kan ni naturligtvis framföra alla typer av synpunkter som rör Härad-Fogdö. Jag lovar att ta upp synpunkterna på nästa möte. Det är OK att kommentera anonymt men ge gärna en antydan om var du bor. Personangrepp eller elaka kommentarer plockar jag bort.

Välkomna till den här bloggen! Men framför allt välkomna till Vårfrubergastyrelsens nästa möte den 5 april i Härads Bygdegård.

tisdag 1 februari 2011

Sverigedemokraternas debut i Strängnäs kommunfullmäktige

Årets första kommunfullmäktige startade med uppstartsträff (trevligt svenskt ord istället för Kick Off). Vi bjöds på underhållning av Strängnäs blåsorkester och en mycket god middag tillagad av restaurangskolans elever. Tack, det var mycket uppskattat.

På årets första kommunfullmäktige fick Sverigedemokraterna känna på den strikta arbetsordning som gäller i kommunfullmäktige. Det är lätt gjort att i talarstolen förvirra sig över till ett annat närliggande ärende. Under punkten ”Förslag på överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande 2011-12”, förivrade sig Roger Richthoff (SD) och var snabbt inne på Sverigedemokraternas första motion i Strängnäs.
Att den skulle handla om just invandringspolitik var förväntat. En motion på fyra A-4 sidor med sverigedemokratisk historiebeskrivning av svensk flyktingpolitik gav mig intrycket av skrämselpropagande. Påståendet att Hitler skulle ha erhållit asyl i Sverige om han hade sökt sig till Sverige idag, var ett lågvattenmärke. Jag fick intrycket av att likartade motioner, med samma hopplock av påståenden, har lagts av SD i ett flertal kommuner.
Kommunfullmäktige lär få återkomma till den motionen.

Beträffande förslag till nya reglementen och ny arbetsordning ansåg oppositionen att förslaget innehöll för många felaktigheter (av typen klipp och klistra karaktär) och att det dessutom inte var demokratiskt förankrat. Votering resulterade i återremiss (minoritetsremiss). Besvärande för majoriteten som inte har ett reglemente för nuvarande organisation att arbeta efter, men också en ”liten” protest från oppositionen som fått nog av slarvigt ej genomtänkta förslag.

Det ser ut att bli ett tufft och händelserikt kommunfullmäktigeår 2011