torsdag 24 mars 2011

Strängnäs sticker ut

I går var jag och ytterligare en God Man från Strängnäs tillsammans med två ensamkommande flyktingbarn (ungdomar) på Migrationsverkets Mottagningsenhet, för att få information.


Vi kände oss verkligen stolta över Strängnäs Kommun och den organisation som byggts upp kring flyktingbarnen, Överförmyndaren, Socialförvaltningen, Skolan och inte minns Wisborgs Ungdomsboende.

Tack vare den fina utbildning vi Gode Män fått och det samarbete och entusiasm som ryms i organisationen kunde vi konstatera att vi ligger ett steg före Migrationsverket i processen. Det fanns ingenting i informationen som var nytt för oss, varken ungdomarna eller vi Gode Män (i det här fallet kvinnor).

Det känns skönt att kunna göra något för dessa fina ungdomar och veta att man har sådan proffsig uppbackning.

tisdag 22 mars 2011

Majoritetens prioriteringar!

Är det rätt att lägga 1,5 miljon på att upprusta Paulinska konsertsalen så att även kommunfullmäktige kan hålla sina sammanträden där, med all den moderna utrustning som man under tidigare mandatperioder kunde klara sig utan.


Fattas det klokare beslut om vi kan sköta närvarokontroll och voteringar elektroniskt? Knappast!

Det har i mitt tycke fattats en del ogenomtänkta beslut i kommunfullmäktige men vi kan knappast skylla på den dåliga plenisalen.

1,5 miljon skulle välkomnas till den lagstadgade nattbemanningen på särskilda boenden eller till ökad lärartäthet på skolan. Med andra ord, sådana områden som vi enligt kommunallagen skall ansvara för.

Jag missunnar inte kulturen en fin konsertsal, tvärt om, och jag förstår att politikerna i kulturnämnden jublar. Men här finns ingen plats för prioriteringar det är kommunallagen som gäller.

söndag 6 mars 2011

Färdigmusicerat i konsertsalen?

Jag avnjöt en manifestationskonsert idag i Paulinska konsertsalen. Den arrangerades av Roggekören, Lövsångarna och MysFaktorFabriken. Manifestationen gällde kommunfullmäktige Lotta Grönblads förslag att anpassa konsertsalen till en plenisal för kommunfullmäktige. Många har i insändare protesterat mot hennes idéer och även undrat vad övriga partier och oppositionen tycker om förslaget, som vi i oppositionen för övrigt inte fått tagit del av förrän vi fick informationen genom Lotta Grönblads insändare.
Som kommunfullmäktiges ordförande äger hon frågan om plenisal.

Majoriteten i Strängnäs (S,C,FP,MP) säger sig värna om demokratin och har utökat den politiska organisationen både i storlek och ekonomi. Trots detta startar ett projekt om eventuell ombyggnad av vår enda konsertsal utan kontakt mellan den politiska majoriteten och de föreningar som utnyttjar konsertsalen. Strängnäs ekonomi tillåter inte någon omfattande ”anpassning” av lokalerna och moderaterna kan inte medverka till att kulturen körs ut på gatan.