torsdag 8 juli 2010

Köttberg och Barackgeneration.

Hört från Almedalen
Jag har just lyssnat till en S-politiker i Almedalen som talade om Barackgenerationen. Då årskullarna var så stora att eleverna fick gå i baracker. Nåväl jag tillhör Köttberget och tillbringade årskurs 1-2 i källarlokaler. Eftersom det var efter krigsåren kan jag förstå svårigheten att få fram skollokaler. Men vari låg svårigheterna för Barackgenerationen?
Socialdemokraterna tycks ha fastnat i skollokalsfrågan ( både i Strängnäs och på riksplanet)medan utbildningen ledde till den berömda flumskolan. Alla skulle bli akademiker vara sig man hade fallenhet för att studera eller inte. Nu saknar tyvärr många ungdomar dom rätta förutsättningarna för arbete. Vilken arbetsgivare vill ha in en ungdom med för lite kunskap, ingen praktik och med hög ingångslön?
Oppositionen tycker nu att alliansen har gjort för lite under dessa 4 år för att få ner kurvan för ungdomsarbetslösheten. Är det inte att ha för hög tilltro till alliansens möjlighet att vända kurvan uppåt efter åtskilliga år av socialdemokratiskt misslyckande och felsatsningar?

Hänt i Strängnäs under Almedalsveckan.
För två år sedan stöttade Lotta Grönblad (S) Babyguard som demonstrerade för höjd skatt. Man ville öka resurserna i förskolan. Idag är det annat ljud i skällan. Lotta Grönblad, som numera är ordförande i Barn-och Utbildningsnämnden säger nu i en intervju i tidningen att det är rektorns skyldighet att se till att alla får det stöd dom behöver. Om skolpolitiken handlat mer om resurser och utbildning istället för skolkaruseller, tomma skolor och skolflytt så hade det kanske räckt till assistenter för de elever som har störst behov av stöd. Bara flytten av Långbergsskolan hade räckt till en assistent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar