tisdag 2 november 2010

Socialdemokraterna styr i Strängnäs!

Moderaterna, som fick flest röster i valet sitter i opposition. Socialdemokraterna som gick starkt back i valet styr kommunen.
Lotta Grönblad (S) har valts till kommunfullmäktiges ordförande med tillägg att även råda över demokratifrågor. Tord Tjernström behåller sin post som ordförande i Socialnämnden.
Folkpartiet som tappat två mandat i kommunfullmäktige fick posten som ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden.
I Kuriren kan man läsa insändare med rubriker som: ”Meningslöst att rösta i Strängnäs kommun”. ”Varför ska jag rösta borgligt”. Vart tog våra röster på M vägen?”
Rödare blir det när man läser majoritetsförklaringen. Under punkten kultur står att läsa,
Kommunens unika Åkers Folkets Hus bevaras som gemensamt träff- kultur- och aktivitetshus. Ett av de mest debatterade problem vi haft under den gångna mandatperioden har varit för många och för stora lokaler. Jag har svårt att förstå att centern kan förslå ett köp av Åkers Folkets Hus!!!
För en tid sedan kunde man läsa i tidningen att Tord Tjernström avgick som ordförande för Folkets hus. Då tyckte jag faktiskt synd om honom eftersom det varit hans skötebarn. Men nu förstår jag att hade han suttit kvar som ordförande i Folkets Hus skulle jävsituation uppstå när den majoritet han nu ingår i föreslår ett köp av Folkets Hus.
Jag har bara hunnit ögna igenom majoritetsförklaringen, men inte funnit några ”borgliga” förslag. Men alla moderata väljare kan lita på att vi kommer att vara desto flitigare med borgliga motioner så att folkpartiet och centern får möjlighet att visa färg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar