tisdag 10 maj 2011

FAS 3 – en möjlighet

Vi ska inte ta bort några arbetsmarknadsåtgärder som oppositionen vill. Vi ska öka innehåll och möjligheter!

FAS 3 erbjuds den som först varit arbetslös i 300 dagar, sedan börjar FAS 1, kartläggning, jobbsökaraktiviteter och förberedande insatser i 150 dagar. FAS 2 är arbetspraktik i 300 dagar. När man kommer till FAS 3 har man alltså varit arbetslös i 750 dagar.

Om man varit borta eller aldrig kommit in i arbetslivet måste man skaffa sig erfarenheter, meriter och färska referenser för att kunna intressera en arbetsgivare.

Även om arbetsuppgifterna är enkla så vill ju en arbetsgivare försäkra sig om att dom blir ordentligt utförda, att den arbetssökande kan passa tider och ”smälta” in i arbetsgemenskapen.
Med andra ord en arbetsgivare vill få bekräftelse på att den arbetssökande ”kommer i tid till jobbet”, kan samarbeta med den övriga personalen och helst arbeta självständigt.

Idag kan ideella Föreningar erbjuda FAS 3-jobb. Den som är lite händig kan snickra på Bygdegården, sköta fotbollsplanen eller hjälpa till i administrationen. Föreningen får 225 kr per dag som kan användas till arbetskläder, busskort, verktyg och material och den FAS 3-anställde får fortsatt aktivitetsstöd.
Föreningen kommer troligtvis inte att ha råd att anställa någon. Men goda vitsord och ett bra betyg från ordföranden i Idrottsföreningen ökar möjligheterna betydligt för att få in foten hos något företag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar