tisdag 15 juni 2010

Äntligen VALFRIHET i hemtjänsten

I går kväll beslutade Kommunfullmäktige att införa LOV i hemtjänsten i Strängnäs kommun. I sista minuten för att få behålla bidraget för genomförandefasen. Beslutet ska nämligen vara Socialstyrelsen tillhanda senast 30 juni i år.
Moderaterna, Kristdemokraterna och Strängnäspartiet har tidigt uttalat sig för valfrihet. Men motståndet har legat hos majoriteten, s, fp och c, som i Socialnämnden motarbetat förslaget. Att det överhuvudtaget kommit upp i Kommunfullmäktige och att c och fp bifaller förslaget kan bero på valet i september (min gissning). Det är tråkigt att från vänsterhåll alltid höra litaniaor om företagarnas vinster. Det stör mig inte alls om någon gör vinst så länge kvalitén är säkrad och det är just det som är kommunens uppgift, att kontrollera utförarnas arbete och nöjdhetsgrad hos brukarna.

Vi måste också beakta att Sverige står inför ett stort problem just vad det gäller äldre och hemtjänsten. Pär Nuders Köttberg (dit jag tillhör) börjar komma upp i den åldern att vi behöver hemtjänst. Med fler privata aktörer blir organisationen runt hemtjänsten mer flexibel.
Vilket jag också påpekade på Kommunfullmäktige sammanträdet (läs inlägget nedan)
I inlägget har jag använt ordet äldreomsorgen istället för hemtjänsten, en tankevurpa som jag ber om ursäkt för!

Införandet av LOV i äldreomsorgen ger brukarna valfrihet att själva bestämma vem eller vilka som ska hjälpa dom med hygien, måltider eller städa deras hem. En självklarhet kan tyckas!
Finns det någon här i kommunfullmäktige som inte har synpunkter på vem som ska hjälpa dom med intimhygien om och när den dagen kommer?
Strängnäs kommun har tidigare erhållit 0,5 miljoner till genomförandefasen av LOV. Kommuner som beslutar att inte införa LOV måste lämna tillbaka detta bidrag och ur den potten ”återlämnade bidrag”, kan Strängnäs kommun söka ytterligare hjälp till införande av LOV.

Sveriges demografi visar att redan inom 10 år kommer 1/5 av befolkningen att vara över 65 år. Vilket kommer att ställa stora krav på kommunernas omsorgsverksamhet. Ett behov som kommer att fluktuera genom åren. Inom 10 år börjar 40-talisterna, som nu är 70 år uppnå 80-årsåldern och deras behov av vård kommer att öka.
LOV ger kommunen en möjlighet till flexibilitet inom hemtjänsten i framtiden. Med privata företag i äldreomsorgen behöver inte kommunen öka antalet anställda i sin egen verksamhet, som kan vara relativt statisk. Privata företag kan lättare anpassa sin personalstyrka efter behov, genom att t.ex. bredda sin affärsidé och söka andra arbetsuppgifter. Vilket kommunen inte kan göra.

Som situationen ser ut idag , med relativt friska 40-talister kan vi förhoppningsvis i lugn takt genomföra LOV och initialkostnaderna kanske då inte behöver bli så höga som utredningen befarar.

Ett ja till förslaget kommer att ge valfrihet inom hemtjänsten. Och dessutom ge kommunen en möjlighet att organisera sig inför den stora åldersgrupp som 40-talisterna utgör.

1 kommentar:

  1. Det ska bli spännande att se om Tord fullföljer sitt löfte att avgå om LOV införs. Eller om det är som alla andra vallöften från det hållet!

    SvaraRadera