måndag 7 juni 2010

Konsten att ta all energi från ett bolag!

Hur länge ska Sevab få vara ”grabbarnas lekplats”?
Är någon/några av följande 8 punkter av mig fel uppfattade?
1.
Strängnäs kommun är inte ensam ägare till Sevab. I styrelsen sitter även representanter från ytterligare en ägare Eskilstuna Energi och Miljö AB, ett av Eskilstuna kommun helägt bolag.
2.
Den större delen av Sevabs elnät ligger faktiskt på mark tillhörande Eskilstunas kommun.
3.
Strängnäs kommun tecknar lån (eftersom kommunen betalar lägre ränta) för att Sevab ska kunna göra investeringar. Där av en del av Strängnäs kommuns stora låneskuld.
4.
Med ägarens rätt (ägardirektiv låter trevligare) meddelar majoriteten i Strängnäs att man vill ha en utdelning på 7 miljoner 2011.
5.
VD för Sevab informerar om detta under konstituerande möte under punkten övriga frågor.
6.
Under punkten övriga frågor beslutas att nättaxan ska höjas med 6% för att kunna genomföra utdelningen (se pkt 4)
7.
Det officiella skälet till taxehöjningen påstås vara nedgrävning av ledningar.
8.
Förslaget fanns inte med på föredragningslistan och under punkten övriga frågor är det inte tillåtet att fatta beslut.

Dessa 8 punkter är vad jag kunnat läsa mig till och jag ställer mig då frågan.

Hur kan Jens Persson lyckas få Sevabs kunder i Eskilstunas kommun att bidra till ett extra tillskott till Strängnäs kommunstyrelse. Ett tillskott som av en händelse är samma belopp som oppositionen i Strängnäs vill ta från kommunstyrelsen och istället lägga på kultur och skola bland annat.

1 kommentar: