fredag 30 mars 2012

Vart tog respekten vägen?

Aktuellt ämne i våra lokala bloggar just nu är Jens Perssons ledarstil. Han säger till tidningen att han inte är någon ”velourchef”. Precis som om det var något att vara stolt över. Men Jens är inte chef för någon förtroendevald och när han kommenterar Dag Brembergs (för det var väl honom han åsyftade) frånvaro så var det som kommunstyrelsens ordförande och kritiken riktades till gruppledaren i Mariefredspartiet. Jag vet inte om det är vanligt att en företrädare för ett parti under ett fullmäktigemöte ”läxar upp” en företrädare för ett annat parti och ifrågasätter hans närvaro. Men jag tycker att det är ett synnerligen olämpligt och nonchalant sätt att ”icke besvara” en fråga på.

Om en ledamot i kommunfullmäktige ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande så ska den besvaras i fullmäktige. Kan inte KSO besvara frågan så får han be att få återkomma vid senare tillfälle, så att alla fullmäktigeledamöter får ta del av svaret. Med andra ord, inviter av typen ”diskutera en fråga över en kopp kaffe på mitt rum” är synnerligen odemokratiska och olämpliga.

1 kommentar:

  1. Kommentar från Mats Werner,vars dator inte är kompis med min dator!

    Men det har väl länge varit det gängse svaret från Persson Inc. på allt som han inte vill diskutera in public, eller – troligast – inte har något bra svar på att den frågande ödmjukt ska infinna sig på den Stores "tjänsterum" för att mellan skål och vägg få lära sig veta hut.


    Det förvånar mig fortfarande att somliga har sådant tålamod med denne mans attityd. Det måste vara att det är förblindande att sitta vid maktens grytor och i kombination med en av tradition inpiskad partidisciplin, gör att man istället knyter handen i fickan.

    SvaraRadera