onsdag 28 april 2010

Ledsen Mona!

Du gav oss hela Tobleronehistorien för ett antal år sedan och du gav själv händelsen ett namn. Det faktum att du gillar Toblerone är din ensak och skulle så ha förblivit om du betalat med ditt eget kort. Men det gjorde du inte! Där gav du oss rätten att använda ord som Tobleronepolitik etc.
Jag håller fullkomligt med Ledaren i EK idag. ”Skämta om det, Sahlin” Ta tillbaka ordet genom att driva med det, visa distans och framför allt skicka inte ut Östros som din vapendragare! Det ger snarare ett patetiskt intryck!
Själv drog jag på munnen åt uttrycket. Det var ju riktigt fyndigt och ett passande namn på löfte om mer pengar till kommuner och landsting. Samtidigt som SKL bedömer att kommuner och landsting kommer att göra ett sammanlagt överskott på 3 miljarder kronor nästa år. Så varför detta Tobleroneutspel? Jo de rödgröna har räknat fram att 25000 arbeten inom den gemensamma välfärden försvann mellan kvartal 4, 2008 och samma kvartal 2009. Då har man glömt de arbeten inom välfärden som övergått i privat regi, minst hälften enligt SKL:s utredare. Det vore också intressant att se hur många som föredrog RUT istället för den kommunala hemtjänsten. När de rödgröna presenterar ett sådant ofinansierat och dessutom icke behovsprövat hafsverk får man nog tycka att Tobleronepolitiken var ett snällt epitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar