torsdag 29 april 2010

Tack Maria von Beetzen och Sixten Skullman!

Ni har sakligt och envist vid varje möjligt tillfälle i kommunfullmäktige och även i media framfört moderaternas oro inför kommunens stora låneskuld och dess kostnader. Den icke folkvalda majoriteten i Strängnäs har vid varje tillfälle haft hörselkåpan på.
Därför är det med glädje jag läser i Kuriren idag att kommunalrådet Jens Persson för första gången nämner låneskulden. Att han dessutom säger att ”vi kan även välja att betala tillbaka på kommunens stora låneskuld” får mig att tro att han har lyssnat på oss moderater.
Läsningen gav i alla fall mig en trevlig stund vid morgonkaffet.

Bträffande låneskulden har jag lagt följande motion i Kommunfullmäktige .

Motion gällande plan för att minska den kommunala låneskulden.

Vår kommunala låneskuld har antagit, för våra väljare, ofattbara proportioner. För närvarande betalar vi ca 80 milj kronor årligen. Vilket skulle täcka en del av vårt nuvarande investeringsbehov.

Moderaterna föreslår därför att Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en återbetalningsplan, där samtliga partier i Kommunstyrelsen bidrar med sitt förslag och att den slutliga planen blir något av en ”minsta gemensamma nämnareplan” att följas även efter valet.

2 kommentarer:

 1. Hej Kerstin ! Kom ihåg att Jens är i en knepig situation. Han måste regera med sossarna för att få den maktposition han har, med oss moderater är det inte möjligt. Han är ihop med sossarna, men varför skall man rösta på centern om de är ett lydparti till S frågor sig många. Därför försöker Jens verka lite "moderat" emellan åt. Det är ju ett parti som nått framgångar. . .

  MariavB

  SvaraRadera
 2. Ja Maria!
  Jens maktposition kostar mycket. Den bekostas bland annat av invånarna i Strängnäs i form av den höjda kommunalskatten, arvoden till de två extra kommunalråden, Björn och Thord, samt arvoden till ledamöter i KSAU.
  Vi kan börja med att betala av låneskulden genom att ta bort onödiga arvodeskostnader. Det vore i alla fall en början.
  Tyvärr är Jens väldigt förtjust i den position han har idag även om det innebär socialdemokratisk politik. Så det kan aldrig uttalas en gång för mycket att, i Strängnäs, är en röst på centern och folkpartiet en röst på socialdemokraterna och ökad låneskuld.

  Kerstin

  SvaraRadera