måndag 31 maj 2010

När vi behöver hjälp fråntas vi rätten att välja.

Kan inte låta bli att ge bloggläsarna, som inte läser Eskilstunakuriren, kännedom om dagens insändare. Den skrev jag efter mötet i Socialnämnden, då majoriteten (s, c och fp) röstade mot genomförandet av LOV, Lagen Om Valfrihet. Lägg märke till att både Centern och Folkpartiet förespråkar LOV på riksplanet men inte här i Strängnäs. Här styrs Centern av Socialdemokraterna. Det är inte vad Jens Persson säger som påverkar politiken och skeendet i Strängnäs kommun. Det är hur ledamöterna röstar i nämnder och i Kommunfullmäktige som avgör Strängnäs kommuns framtid!

KOM IHÅG DETTA NÄR NI RÖSTAR I KOMMUNALVALET.

Insändare 2010-05-31

Låt brukarna få välja vård.

Antalet äldre kommer att öka framöver och kraven på service och vård kommer att öka när 40-talisterna nu går in i pensionsåldern. Pensionärerna och även andra med behov av service och omvårdnad önskar i de flesta fall att få bo kvar i sin bostad där tryggheten och hemkänslan finns. Detta kräver ökade resurser på kommunerna som ansvarar för både hemtjänst och hemsjukvård.
Regeringen införde därför LOV, Lagen om Valfrihet. Den möjliggör för brukarna , det vill säga dom som har rätt till hemtjänst, att få ett större inflytande över sin egen situation. Utföraren av hemtjänsten kan vara ett privat företag litet eller stort, ”nischat” för att täcka olika önskemål och behov, eller den kommunala hemtjänstverksamheten.
Förhållningssättet ändras från ”myndighetskultur” till ”servicekultur”.

Vid en utvärdering i tolv kommuner och tre landsting visade det sig att kostnaderna för tjänster (med bibehållen kvalitet) minskat med 25 %, var opåverkat med 67 % och hade ökat med 8 %.
Kvaliteten på hemtjänsten hade ökat med 75 %, 25 % var oförändrat. Ingen ansåg att kvaliteten blivit sämre.
100 % av anställda i såväl privat och som kommunal regi anser att det är positivt för brukarna att kunna välja.
Införandet av valfrihet har lett till ökat engagemang för 55 % av kommunens anställda och 45 % instämmer delvis i påståendet.
Tyvärr har intresset för kompetensutveckling bland de kommunalt anställda ökat endast med 30%.
De flesta kommuner som infört valfrihet har varit borgligt styrda, men har vid ett maktskifte behållit valfrihetsmöjligheten.
Vi moderater tycker det är självklart att bland annat äldre och andra behövande kommunbor ska få råda över sin egen situation.
Denna möjlighet att nå ökad kvalité inom hemtjänsten samt högre nöjdhetsgrad till en lägre kostnad i Strängnäs kommun röstades bort av majoriteten i Socialnämnden.


Kerstin Svensson (M)
Ledamot i Socialnämnden
Ledamot i Kommunfullmäktige

1 kommentar: