lördag 1 maj 2010

Vad vill Strängnäs med Sevab?

Jag läste igår Arne Arvidssons insändare i EskilstunaKuriren 30 april 2010. En mycket tänkvärd insändare. Jag tillhör själv en av dom som sagt upp sitt avtal med Sevab. Min ursprungliga tanke var att, som i alla sammanhang, gynna den lokale leverantören. Men tyvärr det kostar för mycket. Sevab är en av landets dyraste ”elförsäljare”. Tyvärr är Sevab även min nätleverantör, men det kan jag inte påverka.
Jag återger Arnes insändare i sen helhet.

Vad vill Strängnäs med energibolaget?
I Strängnäs vill den Socialdemokratiska majoriteten under ledning av centern besluta om nya ägardirektiv. Direktiv som tagits fram i all hast utan särskilt mycket eftertanke, och utan något samarbete med berörda bolag. Vad är då nytt? Jo, man vill öka vinsten i bolagen så att man kan dela ut mer pengar till kommunen, ägaren. Är det huvudskälet varför man äger t ex Sevab, att mjölka bolaget, genom att ta ut extra skatt från vissa kommunmedborgare, de som köper el eller på annat sätt utnyttjar Sevabs tjänster.
Innan nya ägardirektiv beslutas är det klokt att tänka igenom varför kommunen äger ett kommunalt bolag. Ett annat skäl än så hög utdelning som möjligt kan vara att bolaget är till nytta för kommunens invånare. Till exempel genom att tillhandahålla el, värme, vatten och renhållning till så låga taxor som möjligt. På taxeområdet har vår kommun mycket att göra, vi har höga taxor idag. Självklart ska bolaget gå med vinst, kommunen ska ha skälig utdelning för sitt engagemang, men det är viktigt att tillräckligt stor del av vinsten stannar kvar i bolaget och återinvesteras i verksamheten. Det är bara på det sättet man kan fortsätta utveckla bolaget och vara konkurrenskraftig.
De här två synsätten står självklart mot varann. Därför måste man välja väg och attityd till kommunala bolag innan det går att skriva nya ägardirektiv. Som alltid; tänk efter före. Det är en viktig diskussion och den borde vara blocköverskridande.

Arne Arvidsson (M), ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

3 kommentarer:

 1. Det var en bra insändare som återgav den fråga vi ställt oss lite varstans de senaste åren.

  Somliga i den gamla alliansen var ju helt rabiata i detta avseende. Jag har ställt frågan åtskilliga gånger vad det är som gör SEVAB så intressant för just Strängnäs Kommun?

  SEVAB är inte störst nätägare i kommunen!
  SEVAB har den geografiskt största nätdelen i Eskilstuna Kommun?
  SEVAB lämnar inte lägre priser till kommunmedborgare. Är tvärtom som Kerstin påpekar en av de dyraste elleverantörerna i landet.
  SEVAB köper praktiskt taget all sin el från sin störste konkurrent.
  SEVAB anlitar sin störste konkurrent för alla anläggningsarbeten!
  SEVAB står inför många stora investeringar än.
  SEVAB saknar egen ekonomisk kraft
  SEVAB har en kapital- och kompetenssvag ägare

  Allt talar för att bolaget skulle må oändligt mycket bättre i händerna på en annan ägare.

  OM - det hade varit så att SEVAB ägde ett kommuntäckande nät, skulle det givetvis varit tänkbart att kommunen behöll det nätet i sin ägo, men då så är långtifrån fallet, finns inte ens något incitament att behålla själva nätet.

  Betr. stadsnätet är detta från början ett feltänk. Inom överskådlig tid kommer alla dylik kommunikation att ske trådlöst. Varför lägga ner krut i marken? Telia lägger t.o.m. ner sina fasta telefonnät och övergår till trådlöst.

  Betr. fjärrvärmen är det inte heller ett kommunalt intresse att äga det nätet. Det är upp till varje fastighetsägare att välja uppvärmningssätt.
  En rent kommersiell verksamhet i konkurrens med olja, berg-, jord-, vatten- och luftvärme. T.o.m. mindre gårdsvindkraftverk kommer att konkurrera.

  Sälj! Det är mitt råd.

  Detsamma gäller givetvis bostadsbolaget. Det har jag också sagt förr: kommunen har ett bostadspolitiskt ansvar som inte löses genom förvaltning av befintliga fastigheter utan utveckling av nya.

  Återför sedan kommunens fastigheter till egen drift med ansvar hos varje resp. brukare. Då kan vi få ordning på vandalisering och misshushållning.

  SvaraRadera
 2. Frågan om vad det är som gör Sevab så intressant för Strängnäs kommun, är verkligen berättigad. Dina 8 punkter i kommentaren borde få även en rabiat kommunfullmäktigeledamot att fundera. men du glömde en viktig punkt.
  Sevab ger Strängnäspolitikerna attraktiva styrelseuppdrag.

  Kerstin

  SvaraRadera
 3. Jag ber om ursäkt Mats!
  Jag är dålig på att läsa kommunens interna e-post. men nu har jag sett ditt mail och stoppar in det där det hör hemma.
  Jag hade inte en tanke på dig när jag skrev om attraktiva politikeruppdrag.


  Hej Kerstin!

  Tre gånger har jag misslyckats med att få in en kommentar på Ditt inlägg om SEVAB. Är jag portad?

  Kommentaren löd sålunda:

  Aj, den glömde jag! Men så åtnjuter jag ju ett av dessa attraktiva uppdrag själv.......
  Men i ärlighetens namn eftersträvade jag det för att lära mig veta vad vi talade om. Och det är mycket lärorikt.
  Ur min styrelsesynpunkt är det ett intressant, välskött och framtidsinriktat företag som - jag har sagt det förr - skulle kunna utvecklas hur långt som helst OM det hade den ägare bolaget förtjänar!
  Men ur min politikersynpunkt finns som sagt ingenting som gör att just kommunen är den ägaren!
  Tvärtom!
  Skrev Mats och nu är kommentaren på plats!/Kerstin

  SvaraRadera