torsdag 13 maj 2010

Få utförsäkrade får socialbidrag

Eftersom försörjningsstödet (socialbidrag)i Strängnäs kommun har ökat, liksom i de flesta andra kommuner har det funnits farhågor att de utförsäkrade som inte anmälde sig till Arbetsförmedlingen efter årsskiftet skulle bli beroende av försörjningsstöd. Nu med facit i hand kan vi konstatera att de flesta i denna grupp, om knappt 2000 personer, studerar eller arbetar. Endast 2 % har försörjningsstöd.
Det känns oerhört tillfredställande att veta att merparten av de utförsäkrade som inte gått över till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion, försörjer sig genom arbete eller egna företag.

Det ät ett stort och viktigt steg för många långtidssjukskrivna att få ta del av arbetslivet igen. Jag önskar dom all lycka och arbetsglädje.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar