måndag 10 maj 2010

Schools makeover i Strängnäs

Hemkommen från ett extrainkallat möte med Barn- och Utbildningsnämnden, som gällde flytt av Långbergsskolans verksamhet till Karinslundsskolans tomma lokaler. Båttom är det, flytten ska ske till hösten och sen................

Förskolan Storkens lokaler måste rivas och tills dess att nya lokaler byggs ska barnen härbergeras i Långbergskolans utrymda lokaler, men först ska skolans lokaler anpassas till förskoleverksamhet.

Riva en förskola och bygga en ny!

När väl förskolan flyttar in i sina nya lokaler kan Långbergsskolan rivas och en nya skolbyggnad ta form.

Förskolan flyttar in i ny byggnad! Långbergsskolan rivs! Ny skola byggs på Långbergsskolans mark!

Under tiden bussas Långbergsskolans elever till Karinslundsskolan med minst 12 bussturer om dagen. Plus de föräldrar som kommer att föredra att hämta respektive lämna sina barn själva.

Man räknar med att barn som börjar F-klass höstterminen 2010 kommer att ingå i bussandet när dom ska börja 1:an och barn 7-11 år som flyttar in i Långbergsskolans upptagningsområde, hur det nu ser ut, beräknas även de att omfattas av bussandet.

Givetvis är barn bosatta på Tosterö också välkomna till Långberget/Karinslund.

Detta tror majoriteten ska ta ca 3 år. Jag tror att de elver som bussas över till Karinslundskolan

inte behöver räkna med någon flytt tillbaka till Långberget.

Tyvärr tror jag att många elever kommer att söka sig till andra skolor! Jag hoppas jag har fel, för det är ju att åderlåta en bra verksamhet!

Hela denna cirkus bara för att fylla Karinslundsskolan istället för att sälja den eller hyra ut den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar